AOǒNİN TALANI ADIM ADIM DEVAM EDİYOR !

1 Temmuz 2020 tarihinde Ankara İli, Etimesgut ilçesi, Erler Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı, 3257 Ada 5 Numaralı Parselin 250.000 metrekarelik Kısmına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği askıya çıkarılmıştır.

 

Söz konusu planlama alanının 237.004,592 metrekarelik kısmı 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Tarihi Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Geri kalan 12.995,408 metrekarelik kısmı ise herhangi bir koruma statüsü altına alınmamıştır. Parselin tamamı ise önceki planlarda tarım alanı olarak nitelendirilmektedir.

 

Daha önceki tarihlerde ise şu an üzerinde durulan alanda ise 1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol,Kavşak vb.) Uygulama Projesi`ne itiraz edilmiş ve Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen karar doğrultusunda projenin iptal edilmiş ve 1/10.000 ölçekli AOÇ Alanları Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tekrar yürürlüğe girmiştir.

 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu`nun aldığı karar doğrultusunda AOÇ arazileri ‘`Kent içi açık-yeşil alan sistemi açısından büyük önem taşıyan ve Atatürk`ün mirası olması niteliğiyle tarihsel, kültürel açıdan da çok önemli bir değer olarak tanımlanan Atatürk Orman Çiftliği`nin, Atatürk`ün mirası doğrultusunda korunup, geliştirilmesi temel esastır.``  Şeklinde çok açık ifadelerle kesin olarak korunacağı ifade edilmektedir.

 

Etimesgut İlçesi sınırları içerisinde yer alan AOÇ arazisine ait tarım alanı niteliğindeki parsel,  Yenimahalle ve Sincan ilçeleri tarafından da gelen hem sivil konut  hem de askeri alan yapılaşmalarının yoğunluğunu bahane  edilerek bu yapılaşmanın bir parçası haline getirilmek istenmektedir.

 

Atatürk Orman Çiftliği her geçen gün farklı bahaneler ile talan edilmeye devam etmektedir. Atatürk Orman Çiftliği`nin Cumhuriyetin en önemli projelerinden biri ve tarihi, geçmişi ve de geleceğiyle halkın mülkü olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Miktarına bakılmaksızın AOÇ`nin parçalanmasını asla kabul etmiyoruz. AOÇ topraklarındaki talana yönelik her süreci bütün meşru ve hukuki zeminlerde takip etmeye devam edeceğiz. Kesilen her ağacın , dökülen her betonun,  kent ve doğa karşısında harcanan her kuruşun takibindeyiz.

Atatürk Orman Çiftliği halkındır !

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi


Yukarı Çık