HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMLARI 2020 KONTENJANLARI HAKKINDA

2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 21 Temmuz 2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Yayımlanan kılavuz incelendiğinde; ülkemizde 2020 yılı itibariyle halen lisans eğitim-öğretim sürecinde faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve öğrencisi bulunan 26 üniversitemizdeki (24 Devlet + 2 Vakıf) harita/geomatik mühendisliği lisans programı/bölümü için geçmiş yıllara oranla toplam kontenjanın azaltıldığı ve tüm ikinci öğretim programlarının kapatıldığı, genel kontenjanın 1040 olarak belirlendiği görülmüştür.
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak daha önce defaatle dile getirdiğimiz ve YÖK`e çağrı yapmak amacıyla başlattığımız imza kampanyamızda da (https://www.change.org/tmmobhkmo1954) belirttiğimiz üzere; kamu ve özel sektörde istihdam alanları yaratmadan, üretim yapmadan, üniversitelere ve eğitime yatırım yapmadan, üniversitelerde bilimsel eğitimi ve liyakati yerleşik kural haline getirmeden işsiz üniversite mezunlarını çoğaltmak; ülkemiz, gençlerimiz ve mesleğimiz adına hiçbir yarar sağlamayacaktır.
 
Bu bağlamda 2020 yılında ÖSYM tarafından yayınlanan toplam kontenjan sayısının azaltılmasını olumlu olarak karşılarken geçtiğimiz günlerde bir kez daha yinelediğimiz ve tarihe not düştüğümüz imza kampanyamızdaki acil eylem planını bir kez daha hatırlatmak isteriz: 
 
1) Mevcut harita/geomatik mühendisliği lisans programları/bölümleri kontenjanları genel olarak azaltılmalı, ülkemizdeki gereksinimler dikkate alınarak optimum bir oranda tutulmalıdır. Kontenjanlar; bölümlerin altyapısı ve olanakları, akademik personel sayısı, geçmiş yıllardaki doluluk oranları, tercih edilme ölçütleri, akreditasyon faaliyetleri gibi kriterler dikkate alınarak belirlenmelidir. 
2) Mevcut bölümlerimizin dışında daha fazla üniversitemizde harita/geomatik mühendisliği lisans programı açılmamalıdır.
3) Mevcutta yasal olarak açık olup eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamış, yeterli fiziki koşullara ve akademik kadroya sahip olmayan; alet, donanım, yazılım ve laboratuvar olanakları bulunmayan bölümler, akademik personel özlük hakları korunarak kapatılmalı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceği daha fazla riske atılmamalıdır.
 
Ülkemizin geleceği, yarının mühendisleri, mesleğimizin kazanımları ve önemi adına sürdürülebilir olmayan bu sürece artık DUR denilmelidir. İlgili kurumlar zamanında ve şimdi gereken tedbirleri artırarak almaya devam etmelidir. 
 
Saygılarımızla. 
 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2020


Yukarı Çık