İLBANK PARSEL PARSEL SATIŞA DEVAM EDİYOR!

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk‘ün talimatıyla Belediyeler Bankası adıyla kurulan ve 1944 yılında ‘‘İller Bankası‘‘ olarak isim değişikliğine giden kurumun en temel  kuruluş amacı imar ve kentlerin inşasının halkın refah düzeyine uygun şekilde gerçekleştirilmesidir. Fakat ne yazık ki, bu amaçla kurulmuş olan İller Bankası Ankara, İstanbul, Samsun ve Van illerinde bulunan toplam 22 adet taşınmazı 17 Temmuz 2020 günü açık arttırma usulü ile satılığa çıkaracağını duyurmuştur.

 

Muhammen bedeli toplam 641.700.000 TL ve toplam yüzölçümü 181.060 metrekare olan bu 22 parselin 5 tanesi başkentimizde bulunmaktadır. Lodumu Mahallesinde bulunan 28589 ada 1 parsel imar durumu konut alanı olarak, aynı mahallede bulunan 28795 ada 1 parsel imar durumu ticaret+konut alanı olarak, 28164 ada 9 parsel ise akaryakıt tesis alanı olarak satışa çıkmıştır. Diğer iki parsel ise Orman Çiftliği mahallesi sınırlarında kalmakta ve konut alanı ile ticaret+konut alanı şeklinde imar durumunda bulunmaktadır. Çok yüksek değerlere sahip bu taşınmazların ne amaçla satışa çıkarıldığı açıklanmamıştır. Ekonomik krizin çözüm yolu, hem halkın hem de kamu kurumlarının içine sokulduğu bu durum halkın parsellerinin satışı ile çözülemeyecektir !

 

Daha önceki çalışmalarımızda da belirttiğimiz üzere; özkaynaklarını daha da güçlendirip halka hizmet etmek amacıyla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, ülkenin raydan çıkmış ekonomisini bir nebze rahatlatmak için yine halka ait olan taşınmazları satmanın bir çözüm yolu olacağına inanmaktadırlar. Ancak hayalden bir adım dahi öteye gidemeyecek bu anlayışın kısa vadede kanayan bir yarayı rahatlatacağı düşünülse de uzun vadede üretim ekonomisinden kopmuş bir toplumun hiçbir derdine çare olmayacak, hatta ve hatta kamunun elinden çıkarılan her kaynak her geçen gün bu krizi daha da derinleştirecektir. Krizin faturasını halka ve onun taşınmazlarına yüklemek bilinç dışı bir hareket olmaktan öteye gidememektedir.

 

HKMO Ankara Şubesi olarak;  son dönemde katlanarak artan ve kamu kaynakları idaresi konusunda alışkanlık haline getirilmeye çalışılan bu yöntemin sonuna kadar karşısında mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtiriz. Halkın parselleri satılık değildir !

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi


Yukarı Çık