ADNAN KAHVECİ ‘PARK’I

Yenimahalle ilçesi , Kent Koop Mahallesi  64390 ada 1 parsel civarında bulunan 33.580 metrekarelik, mülkiyeti Yenimahalle Belediyesine ait Adnan Kahveci Parkı‘nın Yap-İşlet-Devret modeli ile özelleştirilmesi düşünüldüğünden muammen bedeli 1.260.000 tl olan parkın 15 yıllığına açık teklif usulü arttırma ile kiraya verileceği duyurulmuştur .  Ankaralıların uğrak piknik alanlarından olan Adnan Kahveci Parkı proje kapsamında ;  500 m2si düğün salonu , 320 m2si market, 80 m2si idari bina, 90 m2si ticari alan (kafeterya), 17 m2si gözleme evi olmak üzere yeniden düzenlenecektir .

 

Yenimahalle halkı ve Yenimahalle Kent Meclisi ile yapılan görüşmeler sonrasında netleştirildiği üzere yıllardır önemli bir manevi yeri olan , ayrıca Kent Koop Mahallesi içerisindeki üç adet acil toplanma alanından biri olan bu parkın mevcut kullanım amacı dışında herhangi bir yapılaşma ve ticarileştirme faaliyetlerine açılması hem doğal ortamın bozulmasına hem de deprem toplanma alanlarının kullanımı amacı dışına çıkarak yaşanacak doğal afetlerin sonuçlarının halkımız için  büyük can ve mal kayıplarına sebep olacağı tartışılmaz bir gerçektir.

 

HKMO Ankara Şubesi olarak; yeşil alanlarımızın ve halka ait taşınmazların korunması için çok daha fazla önem gösterilmesi gereken bu zamanda,katılımcı, demokratik ve halkçı belediyecilik anlayışının gerekliliği olarak söz konusu kararın yeniden değerlendirilerek Adnan Kahveci Parkı‘nın mevcut durumunun deprem toplanma alanı ve yeşil alan olma özelliklerinin göz önünde bulundurularak korunmasını talep etmekteyiz.


Yukarı Çık