HAZİNE PARSELLERİ SATIŞA ÇIKIYOR !

3 Eylül 2020 tarihli 31233 sayılı Resmi Gazete‘de ilan edildiği üzere Ankara iline bağlı  Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Keçiören, Sincan ilçelerinde bulunan ve mülkiyetlerinin 20 adedi Maliye Hazinesine 1 adedi ise Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan toplam 21 adet taşınmazın satılacağı duyurulmuştur.

Toplam muhammen bedeli 81.560.119 TL olan ve toplam 77.308,62 metrekare yüz ölçümüne sahip ve kullanım amaçları konut alanı, ticari rekreasyon alanı, kentsel çalışma alanı, bölgesel çalışma alanı, küçük sanayi alanı, fuar alanı gibi çeşitli şekillerde planlanan parseller 17 Eylül 2020 tarihinde satışa çıkarılacaktır. Çeşitli emsal ve hmax (bina maksimum yükseklik) değerlerine sahip bu parseller kent planlamaları dahilinde kullanım amaçları ve ilgili kamu kurumlarının kontrolleri dışında kullanılarak özelleştirilmesi kamuya ait taşınmazların ve bütüncül olarak planlanması gereken kentlerimize ihanettir. 

Daha önceki çalışmalarımızda da belirttiğimiz üzere ülkemizin içinde bulunduğu, ciddi boyutlara ulaşan, ekonomik kriz artık kontrolden çıkmış bulunmaktadır. Yönetilemeyen ekonomilerin çıkış noktaları, mülkiyeti hangi kamu kurum ve kuruluşlarına ait olursa olsun temelinde halkın sahip olduğu ve kamusal alanları sağlıklı şekilde planlayarak halka hizmet amaçlı kullanılması gereken parselleri satmak olamaz. Günü kurtarmak amaçlı yapılan bütün uygulamalar uzun vadede yine halkın sırtına yüklenen yeni krizleri beraberinde getirecektir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak halkın taşınmazlarının adım adım takipçisi olacağımızı bir kere daha belirtiriz. Halkın parselleri satılık değildir ! 

 


Yukarı Çık