12 EYLÜL 1980: 40 YILDIR SÜREGELEN DARBE

12 Eylül darbesinin üzerinden tam 40 yıl geçti; ancak ne yazık ki etkilerini halen pek çok alanda yaşamak zorunda kalıyoruz.12 Eylül`ün resmi kayıtlarda görünen yüzü milyonlarca fişleme; binlerce gözaltı, işkence, işten atılmavatandaşlıktan çıkarılma; idam cezaları; kapatılan onlarca dernek, sendika, gazete iken kayıtlara girmeyen ve görünmeyen yüzü daha da karanlıktır. Bu nedenle bu karanlık ve gericilikle olan mücadele halen devam etmekte; Cumhuriyetin, hukukun, laik ve demokratik değerler ile bu anlayışa sahip yönetimlerin gereği bir kez daha ortaya çıkmaktadır


Bugün dahi muhalif olan her ses susturulmaya çalışılıyorsa, hukuk asıl amacından uzaklaştırılıp bağımsız ve tarafsız olmak yerine belli kesimlerin taleplerine cevap veriyorsa, demokrasi yalnızca seçim meydanlarında hatırlanan; ama onun haricinde unutulan bir olguya dönüştürülüp halkın iradesi kayyumlara devrediliyorsa, basın özgürce haber yapmaktan uzaklaşıyor ve gazeteciler susturulmak için tutuklanıyorsaeğitim sistemi her geçen gün gerilerken üniversiteler özerk yapılarından uzaklaştırılıyorsa tüm bunlar kırk yıl öncesinin birer yansımasıdır.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak askeri, sivil her türlü darbe ve darbe girişimine karşı olduğumuzu bir kez daha yinelerken ülkemizin bir daha böyle dönemler yaşamaması için tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye şiarıylacadelemizin devam edeceğini tekrarlıyoruz

 

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Eylül 2020


Yukarı Çık