19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN


19 Eylül 1979`da sendikal hakların kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması, her alanda çalışanlar arasındaki farklı uygulamaların son bulması, eşit işe eşit ücret ilkesi ile ücretlerin düzenlenmesi ve teknik hizmetlerin halkımızın çıkarları doğrultusunda sunulabilmesi ve antidemokratik uygulamalarla baskıların giderilmesi için gerekenlerin yapılması talebiyle gerçekleştirilen iş bırakma eylemi; gerek özel sektörde gerek kamuda çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının öncülüğünde başlamış ve yalnızca bu meslek gruplarıyla sınırlı kalmayarak toplumun pek çok kesiminden de destek görmüştür. 
 
41 yıl önce karşı çıkılan, değiştirilmesi talep edilen ne varsa bugün de tekrar karşımıza çıkmaktadır. Mimar, mühendis ve şehir plancılar; işsizlikle, düşük ücretle, karşılığı alınmayan fazla mesailerle, gerekli istihdam programı yapılmaksızın açılan üniversiteler nedeniyle kamuda kadro bulamamayla, zaman zaman kendi mesleği dışında işler yapmak mecburiyetiyle karşılaşırken bilim ve tekniği savunduğu; doğal kaynakların, doğanın, yaşam alanlarımızın ve tarihimizin korunması için mücadele ettiği; rantı değil kamu yararını gözettiği; çarpık kentleşmelere, deprem gerçeğini yok sayan yapılaşmalara karşı çıktığı için eleştirilebilmekte ve farklı müdahalelerle karşılaşabilmektedir. 
 
Bugün; küresel bir salgın dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz koşullar her geçen gün daha da zorlaşırken açıklanan tedbirler sağlıktan çok ekonomiye dayalı tedbirler olmakta ve ekonomik tedbirler de emekçi kesimin değil belli kesimlerin lehine işlemektedir. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak karşı karşıya olduğumuz ekonomik ve sosyal tüm sorunlara karşı gösterdiğimiz mücadeleci geleneğimizin her zaman olduğu gibi devam edeceğini bir kez daha belirtirken tüm meslektaşlarımızın "19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"nü kutlarız. 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Eylül 2020

Yukarı Çık