AVRUPA HARİTACILAR KONSEYİ-CLGE GENEL KURULU ATİNA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Haritacılar Konseyi-CLGE`nin (Council of European Geodetic Surveyors) Genel Kurulu; 18-19 Eylül 2020 tarihlerinde Yunanistan/Atina`da fiziki olarak ve fiziki olarak katılamayan üye ülke delegelerinin çevrim içi olarak katılması ile gerçekleştirildi. Bir gözlemci üye (Karadağ) ülke dâhil olmak üzere toplam 31 farklı ülkenin temsil edildiği Genel Kurula; video konferans yolu ile Odamız adına ile Genel Başkanımız Ali İpek, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Haluk Özener, Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyelerimiz Ayfer Kaynarca ve Ferah Pırlanta Köksal katıldı. 

 

CLGE; 1962 yılında FIG (Uluslararası Haritacılar Federasyonu) bünyesinde kurulmuş olup 1972 yılında mevcut ismini almış olan, yaklaşık 57 yıllık geçmişi ile Avrupa kıtasındaki özel ve kamu sektörlerinde faaliyet gösteren haritacılık meslek profesyonellerinin özellikle Avrupa Birliği (AB) nezdinde temsil edilmesi ve çıkarlarının korunması amaçlı kurulmuş uluslararası bir meslek örgütüdür. Üye ülkelerin meslek odaları tarafından oluşturulan bu konseyin ülkemiz adına üyesi, Odamızdır.  

 

CLGE`nin üçüncü ve son dönem başkanlığını yürütmekte olan Maurice Barbieri`nin açılış konuşması ile başlayan Genel Kurulda; Yunanistan HARSE Başkanı Michalis Kologiannkis ile FIG Onursal Başkanı Chrissy Potsiou, EGos Başkanı Nicos Zacharias ve CEPLIS Genel Müdürü Theodoros Koutrubas da birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ortak konusu; gelişen teknoloji, covid-19 salgının genel olarak hayata ve mesleğimize etkisi, meslek odalarımızın prodüktiviteyi arttırmak amacı ile neler yapabileceği oldu.  

 

Ardından Maurice Barbieri, 2014`te başladığı CLGE Başkanlığı boyunca yapmayı planladığı ve gerçekleşmiş olan projeleri özetleyerek Çalışma Raporunu sundu. CLGE Saymanı Nicolas Smith ise Mali Raporu, 2019 Yılı Denetleme Raporunu ve 2021 Tahmini Bütçesini sundu ve bu raporlar katılımcı delegelerin oylarına sunuldu. Raporların onaylanmasının ardından yapılacak seçimler öncesi mevcut adaylar açıklandı. 

 

Akabinde Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu Başkanı Thomas Jacubeit tarafından Komisyonun yönetmelik ve tüzüklerde yapılacak değişiklik ve iyileştirmelere dair öneri çalışmaları, Genel Kurula sunuldu ve Genel Kurul tarafından kabul edildi. Maurice Barbieri tarafından web sayfası, Dinamik Mesleki Bilgi Veri Tabanı (DPKB), çevrim içi seminer ve çalıştaylar vb. gibi unsurları içeren CLGE Dijital Strateji Raporu sunumu yapıldı. 

 

Sonrasında gerçekleştirilen ana oturumda; "CEPLIS, CLGE 2020–2022 Stratejileri, GISCAD-OV Projesi, Mülkiyet Ölçmelerinde Blockchain Uygulamaları ve Haritacılıkta Kadın" adlı sunumlar gerçekleştirildi.

 

Genel Kurulun ikinci gününde ilk olarak CLGE`nin dijital stratejisi ve özellikle yeni web sitesi ile ilgili olarak Eylül 2019`da İstanbul`da gerçekleştirilmiş olan Genel Kurulda ortaya koyulmuş olan hedeflerin ne kadarının gerçekleştirildiği Duncon Moss tarafından anlatıldı. Diğer tüm konularda olduğu gibi web sitesinin maliyetinin de artmaması için teknik olarak yapılabileceklere değinildi. 

 

Genel Kurulun ikinci gününün diğer bir oturumunda ise Florian Lebourdais tarafından BLUE PARKING isimli sosyal projenin detayları anlatıldı. OGE`nin ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk` yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilmiş olan bu proje, engelliler için park sorununu ortadan kaldırmaya yönelik olup pilot uygulama olarak toplu taşımın elverişli olmadığı Madagaskar yakınındaki La Reunion adası seçilmiştir ve proje şimdiden pek çok ödüle layık görülmüştür.

 

Daha sonra ise 2021 yılında gerçekleştirilecek Genel Kurul ve Avrupa Haritacılar Konferansı hazırlıkları, Intergeo ve FIG etkinlikleri görüşüldü. FIG Genç Haritacılar Ağı Avrupa (YSEN) Sorumlusu Ferah Pırlanta Köksal tarafından YSEN Raporu sunuldu. 

 

Sonrasında Odamız başta olmak üzere üye ülkelerin katkıları ile geliştirilen Uluslararası Arazi Ölçmeleri Standartları (ILMS), Mülkiyet Ölçmecilerine Dair Avrupa Standartları, Avrupa Birliği sözleşmeleri ve diğer ortak çalışmalar ele alınarak gerçekleşen ilerlemeler hakkında bilgiler verildi.

 

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrası CLGE yeni dönem görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: 

• CLGE Başkanı- Vladimir Krupa (HR)

• CLGE Genel Sekreteri- Vladimir Tikhonov (RU)

• CLGE Saymanı- Nicolas Smith (FR)

• CLGE Başkan Yardımcısı- Thomas Jacubeit (DE)

• CLGE Başkan Yardımcısı- Michalis Kalogiannakis (GR)

• CLGE Başkan Yardımcısı- Jānis Klīve (LV)

• CLGE Başkan Yardımcısı- Duncan Moss (UK)

• CLGE Başkan Yardımcısı- Enrico Rispoli (IT)

• Denetçi- György Domokos (HU)

• Denetçi- Nadica Misheski (MK) 

• Raportör- Julian Ismaili (AL)

• FIG Avrupa Genç Haritacılar Ağı Sorumlusu- Ferah Pırlanta Köksal


CLGE yeni dönem başkanı olarak seçilen Vladimir Krupa, CLGE 2020-2022 stratejilerine değindi ve temel olarak CEPLIS, Avrupa Birliği lobi çalışmalarının önemi, covid-19, GISCAD –OV, veri harmonizasyonu, IPMS (Uluslararası Mülkiyet Ölçme Standartları) gibi konulara değinerek katılımcıların fikirlerine başvurdu. Florian Romanowski (Polonya) söz alarak Avrupa Birliği`nin pandemi sebebi ile 7 milyon Euro`lük bütçe sağladığını, DİJİTAL başlığı altında bir Avrupa kurumu ile (örneğin EUROGRAPHICS) CLGE`nin ortak proje oluşturup bu fondan yararlanılabileceğini hatırlattı ve fikir üzerinde çalışılması kararlaştırıldı.

 

İsviçre`de haritacılığı yakından ilgilendiren yasanın değişmekte olduğu anlatıldı ve özellikle yeni yürürlüğe girecek olan yasaya göre insansız hava araçlarının/droneların insana 25 metreden daha fazla yaklaşamayacağına, 150 metreden daha yüksek irtifada uçuşa izin verilmeyeceğine değinildi ve haritacıların mevcut donanımlarını yeni yasalar doğrultusunda revize etmelerinin gerekliliği vurgulandı.

 

Genel Kurulun ikinci gününün son oturumunda ise Başkan Mauris Barbieri tarafından FIG`nin mevzuat ve finansal yapısı ile ilgili bilgiler verildi, toplantılarda tecrübe edilmiş olan problemlerin bir kısmı (yabancı dil sorunu vb.) ve öneriler ile katkılar paylaşıldı. 

 

Başarılı bir şekilde tamamlanan CLGE Genel Kurulu sonrasında göreve gelen meslektaşlarımıza başarılar diler; ülkemizin, mesleğimizin ve Odamızın uluslararası camiada en iyi şekilde temsil edilmesi noktasında gereken özveriyi en iyi şekilde sergilemeye devam edeceğimizi üyelerimizin bilgisine sunarız.


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Eylül 2020

 

 


Yukarı Çık