HKMO 47. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI YAYINLANDI

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak 47. Dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çalışmalarımıza yer verdiğimiz, mesleğimiz ve ülkemizin kalkınması için oluşturacağımız yol haritasını belirlediğimiz Çalışma Programımız yayına açılmıştır. 

 

Gerek bağlı birimlerimizle olan gerekse üyelerimizle olan iletişimi güçlendirmek için daha fazla çaba göstereceğimiz; mesleki sorunlarımızın doğru tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağımız ve meslek alanlarımıza yönelik saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğimiz; çağın getirdiği gelişmeleri gözeterek yeni ve teknolojik gelişmelerin üyelerimize sunulması için çalışmalarımızı hızlandıracağımız;  mesleğimizi yakından ilgilendiren her türlü mevzuat çalışmalarına katkı vererek hukuki süreçleri yakından takip edeceğimiz ve bu çerçevede Odamızın iç mevzuatını geliştirerek işleyişimizi daha sistematik bir hale getireceğimiz; yapacağımız etkinlik ve eğitimlerin sekteye uğramaması için pandemi şartlarını da gözeterek yeni alternatifler üretmeye çalışacağımız; harita/geomatik mühendisliği eğitim sorunlarının, ücretli çalışanların sorunlarının çözümü için başlatılan girişimleri hızlandıracağımız ve ilgili kurum/kuruluşlarla iletişim halinde olarak kalıcı çözümlerin getirilmesi için çalışacağımız 47. Dönemi, hedeflediğimiz tüm çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlama temennisi ile 47. Dönem Çalışma Programını siz üyelerimizin bilgisine sunarız. 

 

Ülkemiz, mesleğimiz, geleceğimiz için birlikte üretme ve birlikte karar alma ilkesi doğrultusunda; aklın, bilimin, demokrasinin ve hukukun ışığında geçmişten beri verdiğimiz mücadelelerin üzerine yeni mücadeleler ekleyerek çalışmalarımıza devam edeceğimiz 47. Dönem Çalışma Programı için TIKLAYINIZ.  

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2020

 


Yukarı Çık