MESLEK ALANLARIMIZA SALDIRILARA KARŞI YARGIDAN BİR KEZ DAHA “YÜRÜTMENİN DURDURULMASI” KARARI

Meslek alanlarımıza sahip çıkılması, mesleğimizin akademik eğitimini alarak mühendislik diploması elde eden üyelerimizin Oda mevzuatı ve mesleki mevzuatımız kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin korunması ve üyelerimizin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak en temel amaçlarımız arasındadır. 
 
Bu amaç kapsamında; 13.02.2019 tarihinde Orman Mühendisleri Odasının web sitesinde "2019 Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik" konulu duyuru ile Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 26.12.2018 tarihli ve 78/3 sayılı kararıyla 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayınlanan 2019 Yılı Asgari Ücret Tarifesi`nin Şubelerimizin ve üyelerimizin talepleri de dikkate alınarak incelenmesi ile harita ve kadastro mühendisliğinin hizmet alanına giren iş kalemlerine yer verildiği tespit edilmiş ve harita ve kadastro mühendisliğinin hizmet alanına giren iş kalemlerinin söz konusu tarifeden çıkarılması için gerekli girişimlere başlanmıştır. 
 
Öncesinde Genel Başkanlar seviyesinde ilgili Oda ile iletişim kurulmuş, bu iş kalemlerinin tarifeden çıkarılması gerektiği sözlü olarak bizzat dönemin Odamız Genel Başkanı tarafından iletilmiş; sonrasında 21.02.2019 tarih ve 1/K-358 sayılı Odamız yazısı ile de mevzuat çerçevesinde sözü edilen iş kalemlerinin harita ve kadastro mühendisliği hizmet alanına girdiği Orman Mühendisleri Odasına iletilmiş ve iş kalemlerinin tarifeden çıkarılması için gereğinin yapılması istenilmiştir.
 
Ancak Orman Mühendisleri Odasınca tarafımıza herhangi bir cevap verilmemesi üzerine anılan iş kalemlerinin tarifeden çıkarılmasına ilişkin talebimizin zımnen reddine ilişkin Orman Mühendisleri Odasının işleminin iptaline ve öncelikle de yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talebi ile Odamızca açılan davada "(01.01.2019-31.12.2019) tarihleri arasında uygulanmak üzere yayınlanan ‘Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi`nde yer alan 29-37-17, 29-84-11, 42-103-03, 49-84-02, 49-84-03, 51-84-02, 51-84-04 numaralı mesleki pozisyonlar ile 51-84-03 ve 51-84-05 numaralı mesleki pozisyonların yukarıda sayılan alt başlıkları yönünden yürütmesinin durdurulmasına," karar verildiği Odamıza 28.09.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı korumaya yönelik idari ve hukuki her girişimi yapmaya devam edeceğimizi tekrar eder, meslek alanımız için önem teşkil eden bu kararı üyelerimizin bilgisine sunarız. 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2020


Yukarı Çık