BİTMEYEN DARBE

12 Eylül 1980 günü Türkiye gözlerini etkisi yıllarca sürecek bir karanlığa açtı. Bugün bu kara günün üzerinden tam 40 yıl geçmiş olsa da halihazırda hala bu askeri darbenin etkilerini hayatımızda hissetmekteyiz. Demokratik yapılanmaları tamamen ortadan kaldıran bu müdahale Türkiye siyasi tarihinin en kara lekelerinden biri olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.

 

12 Eylül sadece bir askeri darbe olarak kalmamış aynı zamanda da ülkeyi siyasi, ekonomik, sosyal ve demokratik alanlarda da geriye götürmüştür. Bu süreçte yaşanan ekonomik krizler ülkeyi git gide daha büyük darboğazlara sokmuştur. Kapatılan dernekler, dergiler, gazeteler ve medya organlarıyla basın yayın özgürlüğü ayaklar altına alınmış, bu yayınlarda görev alan insanlar işkencelere ve ölümlere maruz kalmıştır. Anayasa işlevsiz hale getirilmiş , demokrasi ve insan hakları yok sayılmıştır. Eğitim sistemi devam eden süreçlerde çok büyük zararlar görmüş , üniversiteler özerk yapısını kaybederek bağımsız bilim yuvaları olmaktan git gide uzaklaşmıştır. Meslek örgütümüzün çatısı olan TMMOB de bu faşist girişimin saldırısına maruz kalmış ve özerk yapısına müdahale etmek amacıyla bakanlıklarca denetlenme bahanesiyle kuşatma altına alınarak faaliyetleri durdurulmak istenmiştir.  Ancak 12 Eylül TMMOB‘nin özgürlükçü ve ilerici tavrının önüne geçememiştir.

 

40. yılında 12 Eylül ve bizlere bıraktığı karanlığa karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ederken , sivil ve askeri darbelerin karşısında aydınlık, demokratik , laik ve çağdaş bir gelecek için tam bağımsız Türkiye hedefiyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi


Yukarı Çık