41. YILINDA 19 EYLÜL MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ`NÜ KUTLARIZ

19 Eylül 1979 günü TMMOB`un çağırısıyla Türkiye`nin 55 farklı ilinde, toplam 740 işyerinde çalışan 80 bini kamu çalışanı olmak üzere 100 bin mühendis, mimar ve şehir plancısının ekonomik ve demokratik haklarının talepleri için yaptığı ‘bir günlük iş bırakma eylemi` TMMOB örtgütlü mücadele tarihinde büyük bir yere sahiptir.

 

19 Eylül tarihi kendi sorunlarını ülkenin sorunlarından ayrı tutmayan, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının birlik, mücadele ve dayanışma duygusuyla hareket ettiği bir gündür.

 

9 Ekim 2010 tarihinden itibaren her yıl ‘`TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü`` adı altında etkinlikler ve kutlamalar gerçekleştiriliyor ve gerçekleştirilmeye devam edecektir.

 

Aradan geçen uzun yıllara ve gerçekleştirilen eylemlere rağmen günümüz koşullarında hala mimarlık, mühendislik ve şehir plancılığı meslek disiplinleri daha komplike ekonomik, demokratik, mesleki, sosyal sorunlar yumağı içinde bulunmaktadır. Bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendis, mimar, şehir plancıları, siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler rantlara göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır.

 

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek hayatları ve meslek alanlarında sorunlar çığ gibi büyümektedir. Mesleğimiz, piyasanın bir piyonu haline getirilmek istenmekte, kamusal yönü ve niteliği aşındırılmaktadır. Odalarımızın birliğimizin ve mesleğimizin kamusal yarar niteliğinde olan yetkileri elimizden alınarak piyasaya terk edilmekte, ticarileştirilmektedir.


Yukarı Çık