ÇŞB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü; 14.10.2020 tarihinde ziyaret edilerek Genel Müdür Sayın İsmail Tüzgen ile coğrafi bilgi sistemleri üzerine ülkemizde yaşanan gelişmeler, CBS ile ilgili yeni mevzuat değişiklikleri, Odamızın çalışmaları ve tüm bunların sektöre etkileri üzerine görüşmelerde bulunuldu.

 

Odamız Genel Başkanı Ali İpek, II. Başkanı Ayhan Erdoğan ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Arkan`ın katıldığı görüşmede özetle; CBS Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan TUCBS projesi, CBS uzman yardımcılığı hakkında Cumhurbaşkanı imzası ile 1.10.2020 tarih ve 31261 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen CBS Uzmanlığı-Seviye 6 ve Odamızın bu uzmanlık hakkında daha önce Danıştay`da açtığı dava süreçleri görüşülerek Odamızın yürüteceği çalışmalar ve ortak yürütülmesi düşünülen çalışmalar hakkında öneriler ve karşılıklı görüşler dile getirildi.

 

Büyük çoğunluğu Odamıza bağlı büro ve şirketlerden oluşan coğrafi veri üreticilerinin CBS Kanunu ve çıkarılmak üzere olanyeni yönetmelik taslağı gereği tabii oldukları ücretlendirme ve veri üretim izni süreçlerine dair bilgi alınarak Odamızın bu konudaki görüş ve çekinceleri ile üyelerimize yönelik olası etkileri dile getirildi. Ayrıca açık verinin ve açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılması gerektiği hususu ve CBS Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

Ziyaretimiz esnasında ilgi ve misafirperverlikle bizleri ağırlayan Sayın İsmail Tüzgen`e teşekkür eder, mesleğimizin ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda birlikte çalışabilirlik ve iş birliğine her zaman açık olduğumuzu üyelerimize ve kamuoyuna bir kez daha saygılarımızla duyururuz.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2020

Yukarı Çık