KAMU KURUMLARINA AÇIK ÇAĞRI: KAMUDA HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLERİ KONTENJANLARI ARTIRILMALIDIR

Harita/Geomatik mühendisliği mesleği; insan-toprak ilişkileri bağlamında mühendislik, hukuk ve sosyoloji bilimlerinin entegrasyonu ve uzmanlığına sahip, mülkiyet gibi önemli bir kavramın korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetler sunan temel bir mühendislik alanıdır. Bu yönüyle ülkemizdeki imar, kamulaştırma, gayrimenkul değerleme, kadastro, toplulaştırma faaliyetleri gibi kritik arazi-arsa yönetim faaliyetlerinin yanında; coğrafi ve mekânsal bilgisi sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi; yol, köprü, baraj, tünel, bina, altyapı tesisleri gibi birçok mühendislik yapısının inşası; uzay ve uydu bazlı sistemler ile lazer tarama teknolojilerinin çok yönlü kullanılması noktasında dijital yaşamın her noktasında konumsal bilgiye dayalı çalışmalar üreten ve hizmetler sunan kritik bir meslek grubudur. Bu yönüyle insan yaşamı, can ve mal güvenliği, doğal kaynakların korunması, kısıtlı bir kaynak olan topraklarımızın korunması ve değerlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam açısından etkin sorumluluklara sahip bir mühendislik dalıdır.  
 
Böylesi geniş bir sorumluluk alanına sahip harita/geomatik mühendisliği hizmetlerinden ülke ve toplum yararı gereği daha fazla yararlanılması gerektiği ortadadır. Ancak son yıllarda plansız bir şekilde artan üniversite sayılarına bağlı olarak istihdam sorunu yaşanmakta, mezun işsiz sayısı her geçen gün artmakta; fakat harita/geomatik mühendislerine ihtiyaç olduğu halde kamuda atamaların yapılmaması sebebiyle hem mezun meslektaşlarımız açısından istihdam sorunu doğmakta hem de kamu kurumlarının hizmetleri istenilen seviyede yürütülememektedir. 
 
Odamız; yaşanan bu sorunun temel kaynağının ekonomi ve eğitim politikaları başta olmak üzere ülke yönetimindeki plansızlığın bir parçası olarak plansız bir şekilde açılan ve alt yapısı yetersiz üniversiteler olduğunu uzun yıllar boyunca her fırsatta vurgulamış, başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde grubu bulunan siyasi partilerdeki meslektaş milletvekillerimize ve kamu kurumlarına defaten raporlar sunmuş, görüşmeler yapmış ve ülkemizde sayıları hızla artan harita/geomatik mühendisliği lisans programları ve kontenjanları konusundaki kaygılarını, gelecek açısından sektörel anlamda doğuracağı sonuçları ve istidam olanaklarına olan etkilerini dile getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir. Odamızca gerçekleştirilen etkinliklerde de "eğitim ve istihdam" sorunları öncelikli olarak her defasında ele alınmış, bu etkinlikler sonucunda oluşturulan raporlar kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. 
 
Plansız bir şekilde açılan bölümlerin ve yaşanan istihdam sorununun çözümü için mevcut harita/geomatik mühendisliği lisans programları/bölümleri kontenjanlarının azaltılması, daha fazla üniversitemizde harita/geomatik mühendisliği lisans programı/bölümü açılmaması, mevcutta açık olup yeterli fiziki koşullara ve akademik kadroya sahip olmayan; alet, donanım, yazılım ve laboratuvar olanakları bulunmayan bölümlerin eğitim-öğretime başlatılmaması ve tercih döneminden önce kapatılması, harita/geomatik mühendisliğine giriş için aranacak en düşük başarı sırasının 100 bin olması gerektiği YÖK`e ve üniversitelere defaatle iletilmiş ve Odamızca bu konuda hazırlanan raporlar gerçekleştirilen ziyaretlerde YÖK`e sunulmuştur. 
 
Kamu kurumlarındaki harita/geomatik mühendisi kadro sayısının artırılması gerektiği hususu da ilgili kurumlara Odamızca gerçekleştirilen her ziyarette dile getirilmiş, meslektaşlarımızın istihdamı konusunda gerekli girişimlerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 
 
Odamızın 47. Dönem Çalışma Programında da "Kamuda Harita/Geomatik Mühendisi Kontenjan Sayılarının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar" ayrı bir başlık olarak yer almış ve mesleğimizin neredeyse tüm kamu kurumlarını ilgilendiren çalışma alanlarından ve öneminden bahisle ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve genel müdürlüklerle görüşmeler ve yazışmalar yapılarak daha fazla meslektaşımıza yer verilmesi için etkin çalışmalar yürütüleceğinin, bu doğrultuda raporlar hazırlanacağının ve mücadele edileceğinin üzerinde durulmuştur. 
 
Kamu kurumlarının kontenjan sayıları; kamu kurumlarının son yıllarda gerek ekonomik kriz bahanesi ile genel bütçeden yeterli pay alamamaları nedeniyle gerekse hizmet alımıyla işleri yürütmeye çalışmaları dolayısıyla yeterli sayılara gelememiştir. Ancak başta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere harita/geomatik mühendisliği hizmetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü kamu kurumlarının harita/geomatik mühendisliği kadro sayılarını artırması, ülke ve toplum yararı gözetilerek harita /geomatik mühendisliği hizmetlerinden daha fazla yararlanılması gerektiği ortadadır. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için doğru adımların atılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına açık çağrı yaparak harita/geomatik mühendisi kadro sayılarının artırılması ve en kısa sürede atamaların yapılması gerektiğinin altını çizer; 47. Dönem Çalışma Programımızda da belirttiğimiz üzere kamuda harita/geomatik mühendisi kontenjan sayılarının artırılmasına yönelik her türlü girişimde bulunmaya devam edeceğimizi, hazırladığımız raporlar eşliğinde kurumlar nezdinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi artırarak sürdüreceğimizi, ülkemizin ve meslektaşlarımızın menfaatine olacak her sürecin takipçisi olacağımızı üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz. 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2020


Yukarı Çık