ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI’NDA ZORUNLU PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Daha önce sizlere duyurduğumuz üzere Odamızca "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Uygulamaları Çalıştayı" adı ile uygulamada yer alan paydaşlardan konunun uzmanı olarak çalışan üyelerimizin davet edilerek bir araya getirilmesi ile yaşanabilecek sorunların ele alınması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ilgililerin bilgilendirilmesi ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlemek üzere çalıştay çalışmalarına başlanmıştır.
 
Salgın şartlarından dolayı ağırlıklı olarak dijital ortamda gerçekleştirmeyi planladığımız; ancak şehir dışından gelerek fiziksel olarak katkı verecek olan davetli katılımcıların da olacağı "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Uygulamaları" konulu Çalıştayımıza; İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarihinde yayımladığı Genelge kapsamında tüm etkinliklerin 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi ve 30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları, fiziksel katılımı olanaksız kılmıştır. Bu gelişmeler ışığında Oda Yönetim Kurulumuzca etkinliğin akışı yeniden değerlendirilmiştir. 
 
Fiziksel katılımın imkânsız hale gelmesi neticesinde; etkinliğin tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmesinin, belirlenen konu başlıklarını ele almak üzere oluşturulan çalışma gruplarının video konferans yöntemi ile toplanmalarının ve kendi içlerinde canlı tartışarak yapmış oldukları ön çalışmaları bir atölye çalışması şeklinde geliştirmelerinin yapılan hazırlıkların ve yakalanan ivmenin iyi bir sonuç taslağına dönüşmesi açısından yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle Çalıştay`ın birinci günü olarak planlanan 10 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00 – 18.00 saatleri arasında her grup kendi içinde zoom uygulaması üzerinden toplanarak grup içi atölye çalışması şeklinde çalışmalarını tamamlayacaktır. Dolayısıyla bu ilk bölümde fiziksel katılımların iptali haricinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
 
Çalıştay programının ikinci günü olarak duyurulan 11 Aralık 2020 tarihinde üyelerimize de dijital ortamda açık şekilde yapılması planlanan program ertelendiğini, 10 Aralık`ta yapılacak olan atölye çalışmaları neticesinde ortaya konan sonuçlarla birlikte Çalıştay`ın ileriki bir tarihte, planlanan formatta tekrar yapılacağının bilgisini değerli üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. 
 
Saygılarımızla.
 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2020


Yukarı Çık