ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUPLARI ATÖLYE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Odamızca da yakından takip edilerek geliştirilmesi aşamasında önemli katkılar verilen Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik`in yayımlanması sonrasında, uygulamada mesleğimizi etkileyecek pek çok değişiklik gündeme gelmiştir. Uygulamada yer alan paydaşlarda konunun uzmanı olarak çalışan üyelerimizin bir araya getirilmesi ile yaşanabilecek sorunların ele alınması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ilgililerin bilgilendirilmesi ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 10 Aralık 2020 tarihinde uzaktan katılım (internet üzerinden online toplantı aplikasyonu) ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Uygulamaları Çalıştayı Çalışma Grupları Atölye Çalışmalarını gerçekleştirdik.
 
"Düzenleme Ortaklık Payı", "Parselasyon Planları ve Dağıtım Sorunları", "Açıklama Raporu" ve "İfraz ve Tevhit" konuları olmak üzere dört ana çalışma grubu çerçevesinde atölye çalışması şeklinde gerçekleştirdiğimiz Çalıştayımız, Genel Sekreterimiz Murat Türüdü ve Çalıştay Başkanı Hüseyin Ülkü`nün açılış konuşmalarının ardından tüm grupların kendi oturumlarına dağılması ile başladı. Çalışma gruplarının kendi aralarında çalışma konularına ilişkin Yönetmelik ve Yönetmelik uygulaması hakkında görüşlerini tartışarak oluşturdukları taslak raporlar tamamlanarak Çalıştay Düzenleme Kuruluna sunulacaktır. Önümüzdeki günlerde yapılacak sonuç ve değerlendirme amaçlı  ikinci bir Çalıştay Değerlendirme Toplantısı neticesinde birleştirilecek taslak raporlarla oluşacak olan ana rapor; imar uygulamalarının hızlandırılabilmesi, gelecekte yapılacak uygulamalarda doğabilecek sorunların en aza indirilmesi, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin bürokratik yazışmalarının ve yargının iş yükünün azaltılabilmesi, parselasyon planlarının tescili sonrası iptallerinin en aza indirilmesi ve nihayetinde sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefi ile yetkili bakanlıkların ilgili genel müdürlükleri ile yapılacak değerlendirme görüşmelerinde kendilerine ve uygulamada rehber olması amacıyla da tüm meslek kamuoyumuz ile paylaşılacaktır. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Uygulamaları Çalıştayı Çalışma Grupları Atölye Çalışmalarına katılan konunun uzmanı üyelerimize teşekkür ederiz. 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2020


Yukarı Çık