ODAMIZ ŞUBE BAŞKANLARI İLE ÇEVRİM İÇİ TOPLANTI YAPILDI

Odamız Şube Başkanları ile 3 Ocak 2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilerek Şube ve Genel Merkez işleyişleri ile ilgili güncel konular ve Şube çalışmaları ele alındı. Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Şube başkanları, Oda Genel Sekreter Yardımcısı, Oda Müdürü ve Oda Teknik İşler Biriminin katıldığı çevrim içi toplantıda; Şube sorumluluk sınırında faaliyet gösteren serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarının yüklenicisi oldukları ihaleli işler ve yapı ruhsatına esas mühendislik hizmetleri ile ilgili Şubelerimizde yürütülen mesleki faaliyet denetim süreçleri, yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerileri ele alındı. 

HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ile HKMO Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği kapsamında Şubelere bağlı temsilciliklere ve üyelerimize gerekli bilgilendirmelerin eksiksiz yapılması, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek geniş katılımlı bir toplantı ile ülkemiz genelindeki temsilci ve MFDU görevlilerine yönelik bir eğitim yapılması, yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerimizin Şubelerimizce Genel Merkezimize bildirilmesi ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında ilgili süreçlerinin daha etkin bir biçimde işletilmesi konularında mutabık kalındı.

Mesleki faaliyet denetimi süreçlerinde olası aksamaların nedenlerinden olan kamu kurumları tarafında yaşanan sorunların çözümü için Genel Merkezimizce yapılan girişimler ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 

Birlikte karar alma ve birlikte üretme mekanizmasının önemli bir unsuru olarak son derece verimli geçen bu toplantıya katkı ve katılım sağlayan Şube yöneticilerimize teşekkür eder, önümüzdeki günlerde Temsilciliklerimiz ile de bir toplantı yapacağımızı belirtmek isteriz. 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ocak 2021

Yukarı Çık