TEMSİLCİ, TEMSİLCİ YARDIMCISI VE MESLEKİ FAALİYET DENETİM GÖREVLİLERİMİZE YÖNELİK EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Odamızca temsilcilerimizi, temsilci yardımcılarımızı ve mesleki faaliyet denetim görevlilerimizi Odamız işleyişi ve mesleki faaliyet denetimi uygulamaları hakkında bilgilendirmek, yaşadıkları sorunları ve taleplerini doğrudan dinlemek, Oda çalışmaları hakkında bilgilendirmek, sorularını cevaplamak ve ilişkilerimizi geliştirmek adına 23.01.2021 tarihinde, Oda birimlerimizde görev yapan toplam 195 kişinin katılımı ile  çevrim içi olarak bir eğitim toplantısı düzenlendi.
 
Genel Başkanımız Ali İpek tarafından 47. Dönem Yönetim Kurulumuzun göreve geldiği tarih olan Oda Genel Kurulumuzdan bu yana yapılan, devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında kısaca bilgilendirme yapıldı.  Yönetim Kurulu üyelerimizin selamlama konuşmalarının ardından, toplantının moderatörlüğünü yürüten Oda Eğitim Sekreterimiz Eray Yıldız, gündemin ilk başlığı olan "HKMO Kurumsal İşleyişi Hakkında Sunum"u yapmak üzere sözü Genel Sekreter Yardımcımız Timur Bilinç Batur`a bıraktı.
 
Timur Bilinç Batur; Odamızın kurumsal yapısı, HKMO Ana Yönetmeliği ve Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği kapsamında, üyelik ilişkileri, serbest harita kadastro mühendislik müşavirlik hizmetleri (SHKMMH), büro ve şirket tescili, tescil yenileme, SHKMMB`lerin yetkileri ve sorumlulukları, HKMO`nun yetkileri ve sorumlulukları ve disiplin süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı.
 
Gündemin ikinci başlığı olan "Mesleki Faaliyet Denetim Uygulamaları Hakkında Sunum"u Oda Müdürümüz Onur Sevencan yaptı. Onur Sevencan; mesleki faaliyet denetimi (MFD), MFD zorunluluğu, Odamızın MFD yetkisi, MFD`nin nerede ve ne zaman yaptırılacağı, MFD sürecinde istenecek belgeler, MFD`nin ne kadar süre içinde yapılacağı, HKMOBİS üzerinden MFD`nin yapılması, ilgililerin sorumlulukları ve sıkça sorulan sorular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  
 
Eğitimin sonunda; temsilci, temsilci yardımcısı ve mesleki faaliyet denetim görevlilerinin soruları alınarak Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz, Genel Sekreter Yardımcımız ve Oda Müdürümüz tarafından cevaplandı. Yaşanılan sorunlar, çözüm önerileri ve taleplerin yanı sıra serbest çalışan üyelerimizin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek öneriler paylaşıldı. 
 
Tüm birimlerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek, bilgi eksikliğini gidermek, yaşanan sorunları ve talepleri doğrudan dinlemek ve çözüm üretmek, üyelerimize daha iyi hizmet sunmak amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızın salgın koşullarına rağmen devam edeceği bilgisini üyelerimize sunar; verimli ve faydalı geçtiğini düşündüğümüz bu toplantıya katılan tüm Şube/Merkeze Bağlı Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeleri, temsilcilerimiz, temsilci yardımcılarımız ve mesleki faaliyet denetim görevlilerimize teşekkür ederiz.
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ocak 2021


Yukarı Çık