ODAMIZ SÜREKLİ TEKNİK BİLİMSEL KOMİSYON (STBK) BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları (STBK) Toplantısı; Oda Yönetim Kurulu üyeleri, STBK başkanları, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Başkanı, HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon Hakemli Dergisi Editörü, Oda Genel Sekreter Yardımcımız ve teknik görevli harita mühendisi personellerimizin katılımıyla 13 Şubat 2021 Cumartesi günü çevrim içi olarak yapıldı.
 

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları (STBK) Toplantısına; Mesleki Standartlar, Uygulamalar ve Yasal Temeller Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu, Mesleki Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert, Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Taylan Öcalan, Jeodezi ve Konum Belirleme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Emine Tanır Kayıkçı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Sultan Kocaman Gökçeoğlu, Kartografya ve Mekânsal Bilişim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nesibe Necla Uluğtekin, Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü ile Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hülya Demir katıldı.
  
Oda Genel Başkanımız Ali İpek`in açılış konuşması ve değerlendirmeleriyle başlayan toplantıda; ilk olarak Oda Yönetim Kurulunun 47. Dönem çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı, ardından 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Başkanı Prof. Dr. Aydın Üstün tarafından Kurultay hazırlık süreci hakkında bilgiler aktarıldı.
 
Toplantıda gündem konuları olarak; CBS Veri İzinleri ve Lisans Yönetmeliği, birim fiyat çalışmaları, TUSAGA Aktif sorunu, Odamıza sabit GNSS istasyonu ve kalibrasyon merkezi kurulması çalışmaları, açık veri, UKVA ve CBS Özel Sektörünün Sorunları Çalıştayı, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı ve yeni komisyon kurulması, yasa ve yönetmelik çalışmaları, meslek içi eğitim çalışmaları ve online uzaktan eğitim sistemi tek tek ele alındı.  
 
Son olarak Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonların çalışma programları ve ileriye dönük hangi programların yapılabileceği, kurultay-sempozyum-panel-çalıştay vb. etkinliklerin değerlendirilmesi ve bu tip etkinliklerde STBK`ların aktif rol alması, Oda bilimsel yayınları, mevzuat oluşturma ve güncelleme çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında ve önerilerde bulunuldu.
 
Odamız işleyişinde önemli yere sahip olan STBK‘larımız ile mesleki sorunlara ve yeni açılımlara çare bulmak ve çözüm geliştirmek, Odamızın alacağı kararlar ve atacağı adımlara ilişkin bilimsel altlık çalışmalar üretmek amaçlarıyla dönemsel periyotlarda gerçekleştirdiğimiz STBK toplantılarımızın yaşanan yoğun gelişmeler ve buna paralel olarak gelişen ihtiyaçlar nedeni ile bundan sonra düzenli ve aylık olarak devam edeceği bilgisini üyelerimize sunar; verimli ve faydalı geçtiğini düşündüğümüz bu toplantıya katılan tüm Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları başkanlarına ve katılım sağlayan konuklarımıza teşekkür ederiz.
 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Şubat 2021


Yukarı Çık