ŞUBE BAŞKANLARIMIZ VE BÖLGE TEMSİLCİLERİMİZLE LİHKAB YASA TASARISI DEĞERLENDİRME TOPLANTI YAPILDI

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin Şube ve Bölge Temsilciliklerimizin görüş ve önerileri alındı.

Bilindiği üzere Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.
 
Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren Kanun Teklifi hakkında sürece doğru bir şekilde müdahil olabilmek amacıyla; durumun aciliyeti ve önemi nedeniyle ivedilikle Odamız görüşünün oluşturulması için Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimize yazı yazılarak yereldeki üyelerin geniş kapsamlı katılımı sağlanarak ivedilikle çevrim içi olarak toplantı yapılması ve toplantıda oluşan eğilim doğrultusunda Şube/Merkeze Bağlı Temsilciliklerin görüş ve önerilerinin oluşturulması istenilmiştir.

Bu kapsamda, Şube Başkanlarımız ve Bölge Temsilcilerimizle 22 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak toplantı yapılarak üyelerle yapılan toplantılarda oluşan eğilimler ve bu doğrultuda oluşan görüş ve öneriler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 

Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda sürecin mesleğimizin ve meslektaşlarımızın tüm kesimlerinin yararı doğrultusunda ilerlemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi belirtir, katkı ve katılımlarından dolayı Şube Başkanlarımıza ve Bölge Temsilcilerimize teşekkür ederiz.
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mart 2021


Yukarı Çık