ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Sayın Murat Oral 22 Mart 2021 tarihinde makamında ziyaret edilerek mesleki mevzuatımız ve yaşanan aksaklıklara dair görüşmeler gerçekleştirildi. Odamız adına Genel Başkanımız Ali İpek ve II. Başkanımız Ayhan Erdoğan`ın gerçekleştirdiği görüşmede; yapı aplikasyon projesinin ve uygulamasının müellifliği ile fenni mesuliyetinin üstlenilmesiyle ilgili uygulamada yaşanan problemlerin giderilmesi için Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin ilgili maddelerinde ve eklerinde yapılmasını gerekli gördüğümüz değişiklikler hakkındaki görüş ve önerilerimiz iletildi.
 
Yapı ruhsatına esas yapı aplikasyon projesinin hazırlanması, uygulanması ve yapı aplikasyon projesi ile uygulamasının denetimiyle ilgili süreçlerde idarelerce farklı uygulamalar yapıldığı, uygulama birliğinin olmadığı ve bu konularda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne yerel yönetimlerce sık sık görüş sorulduğu belirtilerek yaşanan bu sorunların çözümü için Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin ilgili maddeleri ve eklerinde bazı güncellemelerin yapılması gerektiği hususları vurgulandı. Yapılan görüşme sonucunda görüş ve taleplerimizin yazılı olarak verilmesi ve akabinde tekrar görüşülerek ele alınması konusunda görüş birliğine varıldı.
 
Bizleri dinleyerek sorunun çözümü noktasında gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Sayın Murat Oral`a teşekkür eder; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin meslek alanlarının korunması, yetki ve sorumluluklarının hayata geçirilmesi noktasında çalışmalarımızın artarak süreceğini üyelerimizin bilgisine sunarız.
 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mart 2021


Yukarı Çık