BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) Olağan Genel Kurul Toplantısı; 30 Mart 2021 tarihinde, başta Harita Genel Müdürü, TKGM Genel Müdürü, CBS Genel Müdürü ve Odamız Genel Başkanı olmak üzere kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının genel müdürleri/başkanları, temsilcileri ve BHİKPK ihtisas komisyonları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

Salgın şartlarından dolayı video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıya Odamız adına Genel Başkanımız Ali İpek, Örgütlenme Sekreterimiz Hüseyin Arkan ve Odamız adına ihtisas komisyonlarında yer alan üyelerimiz katıldı. 

 

Harita Genel Müdürü Sayın Tuğgeneral Hurşit Ağırcan`ın açılışını yaptığı Genel Kurulda, Genel Başkanımız Ali İpek yapmış olduğu açılış konuşmasında özetle; farklı sektörlerdeki dijital ekosistemlerin birlikte çalışabilirliğinin harita ve kadastro mühendisliğine yeni görev alanları yarattığını, 4. Sanayi Devrimi olan Endüstri 4.0 kapsamındaki teknolojik gelişmeler kapsamında harita ve kadastro mühendislerine önemli sorumluluk ve görevler yüklendiğini, gelinen bu noktada yeni ve güncel standartların, mevzuatların ve birim fiyatların oluşturulmasının zorunlu hale geldiğini ve bu nedenle yapılması gerekenin kurumlar arası birlikte çalışabilirlik ve iş birliğini artırmakla birlikte sektörün tamamını ilgilendiren konularda ortak akılla adımlar atarak uygulanabilirliği ve verimi de artırmak olduğunu vurgulayarak harita ve kadastro mühendisliği eğitimi ile ilgili yaşanan sorun ve aksaklıkların giderilmesi gerektiğini belirtti.

 

Toplantıda ayrıca BHİKPK İhtisas Komisyonlarının dönem içerisinde yaptıkları çalışmaların sonuçlarının anlatıldığı sunumlar gerçekleştirildi, Harita Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Türkiye hız alanı belirleme çalışmaları kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu 2021 yılı Olağan Genel Kurulunun gerçekleştirilmesi sürecine katkı ve emek sunan başta Harita Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm kişi ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür eder, birlikte çalışabilirlik ve işbirliği kültürünün artırılması ve ülkemiz yararı doğrultusunda yapılacak her çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi koşulsuz katkı vereceğimizi bir kez daha üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2021


Yukarı Çık