LİHKAB KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI SÜREÇLERİ HAKKINDA ZORUNLU BİLGİLENDİRME

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin 18 Mart 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulması üzerine söz konusu Kanun Teklifi, 23 Mart 2021 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülmüştür.
 
Kanun Teklifi`nin Komisyon`da görüşülmesinden önce Odamızca Şube ve Temsilciliklerimize yazılı görüşleri sorulmuş, Şube Başkanları ve Bölge Temsilcileri ile çevrim içi değerlendirme toplantısı yapılarak oluşturulan görüş ve öneriler, Genel Başkanımız Ali İpek tarafından Komisyon toplantısında dile getirilmiştir. 
 
25 Mart 2021 tarihli haberimizde detaylı olarak açıklandığı üzere Kanun Teklifi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerimiz maddeler halinde belirtilmiştir. (İlgili habere ulaşmak için TIKLAYINIZ. )
 
Komisyon görüşmeleri esnasında önerilerimiz arasında yer alan bazı görüşlerimiz kabul edilmiş, kabul edilmeyen bazı önerilerimizin ise Genel Kurul görüşmesi öncesi parti grupları içerisinde tekrar tartışılacağı tarafımıza ifade edilmiştir. Bunun üzerine Kanun Teklifinde ısrarla değiştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz iki husus hakkında TBMM`de yer alan ve komisyonda temsil edilen tüm siyasi parti grupları ile diyalog kurulmaya çalışılmış, ayrıca bu iki husus yazılı olarak da tüm siyasi partilere iletilmiştir.
 
Harita ve kadastro mühendisliği açısından meslek barışının sağlanması, özellikle genç meslektaşların mağduriyet yaşamaması, tekelleşmelerin engellenmesi, eşitliğin sağlanması, hakkaniyet çerçevesinde ülkenin tamamında toplum yararına mühendislik hizmetlerinin üretilmesi ve kısa bir süre sonra bugünküne benzer şikâyet ve yakınmaların ortaya çıkmaması amacıyla TBMM`de grubu bulunan siyasi partilere aşağıda belirttiğimiz hususlar tekrar iletilmiştir:
 
Kanun Teklifinin 2. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile mevcutta yürürlükte olan "Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak" ibaresindeki beş yılın on yıl olarak değiştirilmesi düzenlenmişse de deneyim şartının 10 yıla çıkarılması meslek camiamızın büyük bir kesiminde rahatsızlık yaratmıştır. Bugün yeni mezun genç meslektaşlarımız birçok karmaşık mühendislik işlerini dahi yapmaya yetkili iken sadece diploma ile her mühendisin sorumluluk alabilmesi gerekmektedir. Bu maddenin değiştirilmeksizin mevcut hali ile kalması dahi ileride yaşanabilecek birçok sorunu önemli ölçüde çözebilecektir. 

Kanun Teklifinin 4. maddesinin 5. fıkrasında "Kanun kapsamına giren işlem başvuruları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen yöntemlerle yapılır." düzenlemesi yer almaktaysa da bu düzenlemenin "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Kanun kapsamına giren işlem başvuruları elektronik ortamda alınır, eşitlik ilkesi gözetilerek iş dağılımı yapılır." şeklinde değiştirilmesi mevcutta yaşanan iş dağılımı adaletsizliğini ve meslektaşlar arasında yaşanabilecek husumetin şimdiden bertaraf edilmesini sağlayabilecektir. 

Yukarıda bahsi geçen, Şubelerimizle yürüttüğümüz çalışmalar ve siyasi partilerle görüşmeler esnasında Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenirken ve bu konu meslek kamuoyumuzda birinci gündem olmuşken çeşitli medya kanallarında ve gazetelerde, birtakım dernekler tarafından kurumsal olarak yürütüldüğü anlaşılan, meslektaşların bir kesimini ötekileştirmeye, serbest mühendis ve lisanslı mühendis ayrımını bir statü farkı gibi göstermeye ve itibarsızlaştırmaya dönük talihsiz ifadelerin yer aldığını üzülerek görmüş bulunmaktayız. Mevcutta uzun yıllardır yaşanan ve Odamızın defalarca yargıya taşıdığı sorunları görmezden gelerek konuyu asıl bağlamından koparma hedefli, gerçeklerden uzak spekülatif iddialar ve yanlış yorumlar üzerine; Odamıza iletilen sözlü veya yazılı görüş, eleştiri ve şikâyetler de birlikte değerlendirilerek, yaşanan sürece dair bir bilgilendirmenin daha yapılması zorunluluğu doğmuştur. 
 
Odamız her zaman meslek barışını, üyeleri arasında eşitlik ve adaleti gözetmiş; bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürmüş, gerekli kişi ve kurumlarla iletişime geçerek süreçlerin takipçisi olmuş, yaşanması muhtemel sorun ve mağduriyetlerin giderilmesi için atılması gereken adımları atmaya gayret göstermiştir.
 
Bu konu özelinde Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun`un ilk yayınlandığı günden bugüne kadar yaptığımız tüm açıklama ve görüşlerimizden görüleceği üzere Odamız Kanun`un sorunlu olduğu ve acilen değişmesi gerektiğini ifade etmiş; Yasa değişmeden, Odamız görüşleri alınmadan yayınlanacak bir yönetmeliğin işleyişi daha da içinden çıkılmaz hale getireceği, meslek barışını derinden yaralayacağı uyarısını yapmış; yayımlanmış olan Yönetmelik ve sonrasında yeniden yayınlanan ikincil değişiklik ile de sorunlar çözülmemiş, aksine Odamızın kontrol, denetim ve disiplin gibi süreçlerde yetkisini yok etmeye yönelik girişimler olmuş ve gelinen noktada maalesef Odamızın haklılığı ortaya çıkmıştır.
 
Hatırlanacağı üzere geçmişte Kanun`un ilk yayınlanma sürecinden itibaren başta Yönetmelik`in iptali ve dayanağı Kanun`un iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi olmak üzere sonrasında yayımlanan ikincil mevzuatlara karşı da dava açan ve konunun yargı önünde çözümü için uğraş veren Odamız iken; diğer taraftan da gelişen süreçte hem LİHKAB ve hem de SHKMMB sahibi üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ve aynı zamanda kamu yararına birlikte sahip çıkan meslek odamızdan başka bir yapı olmamıştır. 
 
Yazılı ve görsel basına meslek camiamızın tamamının görüşleriymiş gibi taraflı ve çarpıtma hedefli, ayrıştırıcı, özellikle de serbest çalışan meslektaşlarımızı hedef alarak mesleğin bir grubunu itibarsızlaştırmaya dönük verilen demeç ve gazete ilanlarının, bireysel çıkarlar uğruna Odamızın kurumsal kimliğini hedef alarak yapılan bazı paylaşımların mesleğimize ve ülkemize zarar verdiğinin ve tüm bunların suç unsuru oluşturduğunun altını biz kez daha çizeriz.
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak dün olduğu gibi bugün de ilke ve duruşumuzda hiçbir sapma ve farklı bir tutum olmaksızın Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun`da yapılması beklenen değişiklikler hakkında da tüm üyelerimizin menfaatini gözeten, eşitliği sağlayarak hakkaniyet çerçevesinde yapılacak düzenlemelerin getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunduğumuzu ve bu anlayışla kimseyi ötekileştirmeden konuyu hassasiyetle takip ettiğimizi belirtir, konuyu üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2021
 


Yukarı Çık