HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Odamızca 26-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı`nda ele alınmasını istediğimiz önemli konulardan biri, harita/geomatik mühendisliği eğitimidir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim ve sonuçları, Odamızın tüm paydaşlarının yakından ilgilendiği bir başlık haline geldi. Bu kapsamda; başta lisans eğitimi olmak üzere tüm bölümlerimizin görüş ve önerilerini dinlemek ve bir program/panel başlığı oluşturmak üzere 24 Nisan 2021 tarihinde çevrim içi olarak Harita/Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı düzenlendi. 

 

Toplantıya; Kurultay Başkanı Prof. Dr. Aydın Üstün, Odamız Mesleki Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Odamız Genel Başkanı Ali İpek, Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve hâlihazırda öğrenci alan ve eğitim vermekte olan Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin bölüm başkanları katıldı.

 

Ana gündemi "Mühendislik Eğitiminde Nasıl bir Uzaktan Eğitim? Çözüm Önerileri ve İyi Uygulamalar" olan toplantıda; uzaktan eğitimde mesleki uygulamalar ve staj, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, uzaktan eğitimde derse katılım, uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretim elemanı motivasyonu, dijital ders materyali üretme ve müfredat güncelleme hakkında görüş, öneri ve uygulamalar konuşuldu. Özellikle uzaktan eğitimde ortak dijital materyal üretimi, bazı noktalarda ortaklaşılarak Odamızın da öncülüğünde içerikler geliştirilmesi önerisi, artan bölüm sayılarının paralelinde son yıllarda bölümlerin kontenjanlarının boş kalması, tercih başarı sıralamasının artırılması için Odamızın hazırlamakta olduğu Burs Yönergesi ve meslek tanıtımı kısa film çalışmaları hakkında değerlendirme ve bilgilendirme yapıldı.

 

Mesleğimizin korunması, eğitim öğretim düzeyinin iyileştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi noktasında toplantıya katkı ve katılım sağlayan bölüm başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2021

 


Yukarı Çık