TAM KAPANMA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TAM KAPANMA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Değerli üyelerimiz, 

 

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 26.04.2021 tarihinde yayımlanan Genelge ile 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında tam kapanma tedbirlerinin uygulanacağı duyurulmuş, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi de Genelge ekinde paylaşılmıştır. 

 

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi ile harita ve kadastro mühendislik hizmetleri ile ilgili bir muafiyetin söz konusu olmadığı, Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosu sahibi olan üyelerimizin muaf tutulacaklar arasında doğrudan yer almadığı (hizmet ürettikleri kamu kurum veya kuruluşlarınca yazılı olarak görevlendirilmeleri dışında) görülmektedir. Ancak daha önce yayımlanan benzer listelerde de "Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar," ibaresinin yer alması üzerine mesleğimiz gereği yürütülen faaliyetlerin bir kısmının inşaat faaliyetleri ile doğrudan ilgili olması, saha çalışması yapılmasını ve şantiyede bulunmayı gerektirmesi nedeniyle Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosu sahibi olan üyelerimizin inşaat faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işlerde sokağa çıkma yasağından muaf tutulup tutulamayacağının ve muaf tutulması için yapması gereken işlemlerin açıklığa kavuşturulması için İçişleri Bakanlığına 22.12.2020 tarihinde görüş sorulmuş; ancak Bakanlıkça henüz tarafımıza bir bilgi verilmemiştir. 

 

Üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için İçişleri Bakanlığı ile sözlü olarak da iletişime geçilmeye çalışılmış ancak iletişim kurulamamış, cevap alınamamıştır. 

 

Görüldüğü üzere üyelerimizin mağduriyet yaşamaması, gerçekleştirecekleri hizmetlerin aksamaması için Odamızca girişimlerde bulunulmuşsa da İçişleri Bakanlığınca konu açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu nedenle 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma tedbirleri kapsamında serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik firmalarının sahibi üyelerimiz ve yanlarında çalışan teknik personellerin Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi`nde açıkça yer almaması nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşmamanız, farklı mağduriyetler yaşamamanız için bu hususları göz önünde bulundurarak hareket etmeniz gerekmektedir. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi, bu süreçte İçişleri Bakanlığınca tarafımıza cevap verilmesi halinde sizleri hemen bilgilendireceğimizi belirtir; sağlıklı günler dileriz.

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Nisan 2021


Yukarı Çık