SERBEST ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MUAFİYETLERİ HAKKINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 26.04.2021 tarihinde yayımlanan Genelge ile 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında tam kapanma tedbirlerinin uygulanacağı, bu Genelge doğrultusunda 29.04.2021 tarihinde 81 il valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi gönderildiği duyurulmuş ve muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunacağı, görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarasının belirleneceği ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığının kontrol edileceği, ilgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesinin düzenleneceği belirtilmiştir.

 
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi`nde yer alan "Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar," ibaresinin Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosu sahibi olan üyelerimizi de kapsaması gerekmekteyken Genelge`de açık bir şekilde üyelerimizin muaf tutulacaklar arasında yer almaması nedeniyle Odamızca bir yazı hazırlanarak serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler arasında yer alması ve 71.12.01, 71.12.03 ve 71.12.10 numaralı NACE kodlarının ve tanımlarının sistemde tanımlı faaliyet kodlarına eklenerek görev belgelerinin düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
Bakanlık tarafından bu NACE kodları sisteme entegre edilmiş ve SHKMMB sahibi üyelerimiz ve çalışanları bu belgeleri almaya başlamıştır; ancak gerek sistemde yaşanan yoğunluk ve hatalardan kaynaklı gerekse Bağ-Kur`lu olması nedeniyle görev belgesi alırken üyelerimizin sorun yaşamaya devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığına yeni bir yazı yazılarak NACE kodlarının tanımlamasının tüm SHKMMB`ler ve çalışanları için yapılması ve bu konudaki gerekli düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
 
Söz konusu yazı 03.05.2021 tarihinde Genel Başkanımız Ali İpek ve Odamız Hukuk Birimi avukatlarından Betül Önder tarafından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmiş ve konu ile ilgili yetkililer ile yüz yüze görüşme yapılarak olası mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması talep edilmiştir. 
 
Yapılan görüşmede; e-devlette kodları tanımlanan serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik bürosu sahibi üyelerimizin ve çalışanlarının e-devletten görev belgesi alarak firma yetkilisine imzalatmaları halinde belirtilen güzergâh (ikamet-iş yeri) arasında kısıtlamadan muaf tutulacağı, sistemde yaşanan aksaklık nedeniyle belge alamayanların ise ekteki formu doldurarak yine firma yetkilisine imzalatmaları halinde faaliyetlerini yürütebilecekleri ifade edilmiştir. Gerekli düzenlemeler yapılana kadar karşılaşılacak olası sorunların önüne geçmek adına, üyelerimizin ıslak imzalı görev belgelerinin ekinde firma yetkilisinin imza sirküsünü ve Odamız büro tescil belgesinin bir kopyasını bulundurmalarını önerir; her bir çalışma bölgesi için ayrı bir güzergah belirlenerek (ikamet-işyeri) görev belgesini elle doldurmalarını,  görev belgelerinin süresinin 7 Mayıs`a kadar geçerli olduğunu ve bu sürenin uzatılmaması halinde yalnızca e-devletten alınacak olan görev belgelerinin geçerli olacağını, tüm bu izin prosedürlerini üyelerimizin ilgili Bakanlık genelgeleri doğrultusunda yapmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi, bu süreçte İçişleri Bakanlığınca tarafımıza yazılı cevap verilmesi veya farklı gelişmeler olması halinde sizleri tekrar bilgilendireceğimizi belirtir; sağlıklı günler dileriz.

 

Görev İzin Formu Örneği‘ne ulaşmak için TIKLAYINIZ.


 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Mayıs 2021


Yukarı Çık