ODAMIZ ÖZEL SEKTÖR KOMİSYONLARININ TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

47. Dönem Oda Yönetim Kurulumuzca oluşturulan 1 No.lu Özel Sektör Komisyonu (Talebe Bağlı İşler) Toplantısı 01.05.2021 tarihinde, 2 No.lu Özel Sektör Komisyonu (İhaleli İşler) Toplantısı ise 02.05.2021 tarihinde dijital platform üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi.


1 No.lu Özel Sektör Komisyonu (Talebe Bağlı İşler) toplantısında; toplantı gündemini talebe bağlı işlerin üretiminde yaşanılan sorunların pandemi sürecinde daha da artması ile birlikte sunulan çözüm önerileri oluşturdu. Toplantıda; ilgili idarelerce yapı aplikasyon projesinin ve uygulamasının müellifliğini ve fenni mesuliyetini üstlenen serbest harita ve kadastro mühendislerinin yapı ruhsatlarının "Yapı Projeleri" ve "Yapı Denetimi/Fenni Mesuliyet" kısımlarına ilgili mevzuat gereği zorunlu olmasına karşın imza attırmaması, fenni mesuliyetin  ücretli çalışan harita ve kadastro mühendislerince üstlenilmesi durumu, yeni iş alanlarının yaratılması gerekliliği, kadastro güncelleme çalışmaları gibi birim fiyatı olmayan işlerin birim fiyatlarının belirlenmesi konusunda çalışma yapılması vb. konular görüşüldü.


2 No.lu Özel Sektör Komisyonu (İhaleli İşler) toplantısında ise harita mühendislik hizmetlerinde; ihale yolu ile alınan işler ve doğrudan temin yolu ile alınan işler hakkında Komisyon üyelerince sunulan görüşler üzerine gündem şekillenirken yaşanılan sorunlara ve mevzuatlardaki eksikliklere dikkat çekilerek çözüm önerileri paylaşıldı. 


Her iki Komisyonda; Komisyon üyeleri arasında birlikte karar alma ve birlikte üretme ilkesi benimsenerek görev paylaşımı yapıldı ve dijital ortamda bundan sonra daha sık toplanılması konusunda mutabık kalındı.


Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarının korunması, uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi noktasında toplantıya katkı ve katılım sağlayan tüm Komisyon üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

 


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mayıs 2021

 



Yukarı Çık