18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI BİLDİRİ ÖZETLERİ VE TAM METİNLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayında kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin hazırlanması hakkında açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 


* Bildiri tam metinlerinin gönderimi için son tarih 28.05.2021`dir.
 
* Kurultayda sunulması uygun görülen bildiri özetleri HKMO etkinlik sayfasında (Tıklayınız) "Bildiri Özetleri" başlığı altında elektronik ortamda yayımlanacaktır.
 
* Bildiri özetinde düzeltme talep edilen yazarlar Bildiri Yönetim Sisteminde (BYS, www.easychair.org) özet güncellemesi yapmalıdır. Özet içeriğinde tespit edilen yazım hatalarının ve teknik sorunların giderilmemesi durumunda bildiri özeti yayımlanmayacaktır. 
 
* Kabul edilen bildirilerin tam metinleri kurultay web sayfasında veya yazarlar tarafından aşağıda listesi verilen süreli dergilere gönderimin tercih edilmesi durumunda; dergi indeks kriterleri kapsamında ve hakemlik süreci tamamlanarak değerlendirilecektir.
 
Çalışmalarının Kurultay web sayfasında çevrimiçi olarak yayımlanmasını talep eden yazarlar tam metinlerini BYS`ye belirtilen tarihe kadar yüklemelidir. Bildiri tam metni ayrıca kurultay@hkmo.org.tr e-posta adresine konu bölümünde bildiri ID numarası belirtilerek gönderilmelidir. E-posta içeriğinde ise, "Bildirimin kurultay web sayfasında yayımlanmasını talep ediyorum" veya "… dergisinde hakem değerlendirme süreci için tam metin gönderimi yapılmıştır." bilgisi verilmelidir.
 
Bildiri tam metninin süreli dergide hakem değerlendirmesine tabi olmasını tercih eden yazarlar aşağıda adı geçen dergilerden birine derginin kriterlerine uygun şekilde gönderim yapabilirler. Dergi adlarına tanımlı web bağlantıları üzerinden tam metin gönderim işlemi başlatılabilir. 
 

 

 

 


* Bildiri tam metinlerinin ilgili dergilerde değerlendirilmesi sürecinde, Kurultay Bilim Kurulundan destek sağlanacaktır.
 
* Süreli dergide yayımlanması talep edilen ancak hakemlik süreci sonunda ilgili dergide yayımlanması uygun görülmeyen bildiri, hakem görüşleri doğrultusunda iyileştirildikten sonra Kurultay web sayfasında "Bildiri Tam Metinleri" başlığı altında tam metin olarak yayımlanacaktır.
 
* Kurultay web sayfasında yayımlanması uygun görülen bildirilerin tam metinleri, kurultay formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır. ( Tam metin formatına ulaşmak için Tıklayınız. )
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mayıs 2021

 


Yukarı Çık