18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Odamızca 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen ve meslek alanımızın en büyük ulusal etkinliği olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarının on sekizincisi "Çoklu Afetler Çağında Kamucu Politikalar" teması ve "Örgütlü Toplum, Mekânsal Zekâ" sloganı ile 26-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi ve başarıyla tamamlandı.

 

İlk defa çevrim içi olarak dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı; sanal konferans salonlarında gerçekleşen canlı paneller ve bildiri sunumları, sanal fuar, kısa video sunumları, katılımcıların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri sosyalleşme alanları ile gerek panel ve teknik oturumlarda konuşmacılarla gerekse fuar alanında firmalarla canlı iletişim kurabilecekleri ara yüzler ile gerçek bir kurultay deneyimi yaşatmaya dönük bir etkinlik oldu. Kurultayı ve Fuar Alanını, kurultay.hkmo.org.tr adresinden 5 Haziran tarihine kadar çevrim dışı olarak ziyaret edebilirsiniz.

 

Etkinlik süresince; 7 panel, 10 sözlü ve 7 kısa sunulu video teknik oturumu düzenlendi, panel oturumlarında 10 moderatör ve raportör yönetiminde 31 konuk panelist Kurultay temasına farklı başlıklarla mekân ve insan ilişkisinde afet algısı üzerine katkılarını sundu.

 

Kurultay‘da sunulmak üzere 268 yazarın katkı verdiği 96 bildiri programa alındı; bildirilerin 44‘ü sözlü, 51‘i kısa sunulu video formatında teknik oturumda katılımcılarla paylaşıldı.

 

Mekânsal Bilgi Teknolojileri Dijital Fuarı‘na 2 kamu kurumu, 10 üniversite ve 13 özel firma katılım sağladı; ürün ve hizmetlerini katılımcılar ile paylaşarak etkileşim kurdu.

 

Türkiye‘nin tüm illerinden ve yurtdışından Kurultayımızı takip etmek için sisteme kayıt yaptıran kişi sayısının yaklaşık 4000 kişi (3200 kişi Türkiye‘den) olduğu tespit edildi ve aktif izleyici sayısının 1800‘leri bulduğu paneller ve oturumlar gerçekleştirildi. Katılımcıların yaklaşık %60‘ının çalışan, %10‘unun çalışmayan ve %30‘unun öğrenci olduğu gözlemlendi.

 

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı; Oda Genel Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz piyano-flüt dinletisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sırası ile Kurultay Başkanı Prof. Dr. Aydın Üstün, HKMO Genel Başkanı Ali İpek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, TBMM 27. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM 27. Dönem MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve TBMM 27. Dönem CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı‘nın konuşmalarıyla açılış bölümü gerçekleştirildi.

 

Kurultayımızın açılışının ardından etkinliğimizi kendisine ithaf ettiğimiz; geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz ve bizlere her alanda rehber olan değerli hocamız, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Aksoy anısına hazırlanan kısa belgesel filmin ilk gösterimi yapıldı ve özellikle genç meslektaşlarımız ve öğrencilerimizle hocamızın tanışması sağlandı. (Kısa belgesel filmimizi Odamızın YouTube kanalından tekrar izleyebilirsiniz. ( https://www.youtube.com/c/HKMOGenelMerkezi )

 

Kurultay Tema Konuşmacısı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer‘in "Yerel Yönetimlerde Afet Politikaları" üzerine kısa konuşmasının ardından, teknik oturumlara ve panellere geçmeden önce Prof. Dr. Mehmet Selçuk, Harita Tapu Kadastro Müze çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi.

 

Kurultay Başkanı Prof. Dr. Aydın Üstün moderatörlüğünde Kandilli Rasathanesi ve DAE müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara‘nın konuşmacı olarak katıldığı "İnsan Çevre Etkileşiminde Afetler ve Yönetimi" panelinde; kuraklık sorunundan, yerel yönetimlerde su kaynaklarının yönetimine ilişkin çözümlerin artan nüfusa oranla yetersiz kaldığından, olası deprem risklerinden ve covid-19 pandemisinin toplumun en öncelikli sağlık sorunu olduğundan söz edildi.

 

Oda Genel Sekreterimiz Murat Türüdü moderatörlüğünde gerçekleşen "Çoklu Afetler Çağında Kamucu Politikalar ve Örgütlülük" başlıklı ilk günün diğer panelinde ise TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist/Yazar Doç. Dr. Aziz Çelik konuşması olarak yer aldı ve ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgının etkileri üzerinden mevcut politikalar ve örgütlülük konuları ele alındı.

 

Kurultay‘ın ikinci gününde; Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı başkanlığında "Afetler ve Afet Yönetimi", Prof. Dr. Türkay Gökgöz başkanlığında "Kartografya ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri" teknik oturumları ile Dr. Fatma Canaslan Çomut başkanlığında "Afetler ve Afet Yönetimi", Dr. Öğr. Üyesi İlkay Buğdaycı başkanlığında "Kartografya ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri", Dr. Öğr. Üyesi M. Can İban başkanlığında "Arazi Yönetimi" ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ulukavak başkanlığında "Jeodezi" kısa video sunumları gerçekleştirildi.

 

Odamız Genel Başkanı Ali İpek moderatörlüğünde YTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Öcalan, TKGM Genel Müdürü M. Zeki Adlı, TBMM Harita Mühendisi milletvekilleri Baki Şimşek, Hasan Baltacı ve İlyas Şeker‘in konuşmacı olarak yer aldığı "Harita Mühendisliğinin Meslek Politikaları" panelinde Oda ve meslek gündemimizde yer alan sorunlar, bölüm isimlerindeki farklılıklardan kaynaklı yaşanan sıkıntılar ile değişen ve değişmesi öngörülen mevzuat üzerinden mesleğimizin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

 

İkinci günün son paneli olan "Harita Mühendisliği ve Mekansal Zekâ" paneli ise Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney, Serdar Ak, Alim Küçükpehlivan ve İbrahim Cankurt‘un katılımlarıyla gerçekleşti.

 

Kurultay‘ın üçüncü gününde; Doç. Dr. Emine Tanır Kayıkçı başkanlığında "Jeodezi I", Doç. Dr. Halil Akdeniz başkanlığında "Arazi Yönetimi", Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir başkanlığında "Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitimi" teknik oturumları ile Prof. Dr. Hüseyin Topan başkanlığında "Coğrafi Bilgi Sistemleri", Doç. Dr. Özgün Akçay başkanlığında "Uzaktan Algılama" ve Doç. Dr. Zaide Duran başkanlığında "Fotogrametri" kısa video sunumu oturumları gerçekleştirildi.

 

Üçüncü günde ayrıca HKMO Öğrenci Birliğinden Hilal Akın ve Rukiye Benli moderatörlüğünde; Oda Örgütlenme Sekreterimiz Hüseyin Arkan, Öğrenci Temsilcisi Yunus Bayhan, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Demir, Harita Mühendisliği öğrencisi Melih Altay ve NASA‘da görev yapan meslektaşımız Dr. Emre Havazlı‘nın katılımlarıyla "Öğrenci Paneli" gerçekleştirildi.

 

Akabinde Prof. Dr. Rahmi N. Çelik ve Arş. Gör. Deniz Başar moderatörlüğünde Prof. Dr. Doğan Uğur Şanlı, Prof. Dr. Çetin Cömert, Prof. Dr. Mustafa Türker, Prof. Dr. Arzu Erener, Prof. Dr. Rasim Deniz ve Melisa N. Meral‘in katılımlarıyla "Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitimi-Öğretimi" paneli gerçekleştirildi.

 

Üçüncü günün akşamında ise öğrenci meslektaşlarımızın katılımıyla çevrim içi-ödüllü Bilgi Yarışması düzenlendi.

 

Kurultay‘ın son gününde; Prof. Dr. Halil Akıncı başkanlığında "Coğrafi Bilgi Sistemleri", Prof. Dr. Bahadır Aktuğ başkanlığında "Jeodezi II", Prof. Dr. Semih Ekercin başkanlığında "Uzaktan Algılama", Prof. Dr. Cemal Özer Yiğit başkanlığında "Yer Gözlem Teknolojileri" ve Prof. Dr. Fevzi Karslı başkanlığında "Fotogrametri" teknik oturumları ile Doç. Dr. Volkan Çağdaş moderatörlüğünde Odamız Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü, Gazeteci-Yazar Murat Ağırel ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.-meslektaşımız Emin Madran‘ın katılımlarıyla "Çoklu Afetler Çağında Arazi Yönetimi Politikaları" paneli gerçekleştirildi.

 

Kurultayın kapanış oturumunda En İyi Video Sunum Ödülü sahipleri takdim edildikten sonra Kurultay Başkanı Prof. Dr. Aydın Üstün tarafından taslak Sonuç Bildirgesi okundu ve Prof. Dr. Aydın Üstün ile Oda Genel Başkanımız Ali İpek‘in kapanış konuşmaları ile 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı başarıyla tamamlandı.

 

Kurultay sonrası tüm kayıtlı katılımcılara Odamızca dijital katılım belgeleri düzenlenerek gönderildi.

 

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘na katılım ve katkı sağlayan tüm kamu kurumlarına, Mekânsal Bilgi Teknolojileri Dijital Fuarı‘nda yer alan tüm firma, üniversite ve kurumlara, tüm konuşmacılara, katılımcılara, öğrenci meslektaşlarımıza, yoğun emek sarf eden Kurultay Yürütme Kuruluna ve Odamız çalışanlarına teşekkür ediyor; Kurultayın nihai Sonuç Bildirgesi‘nin en kısa zamanda yayımlanacağını, Kurultayımızda ele alınan konuların ve ortaya konan sonuçların Odamız çalışmalarına ışık tutacağını ve sektörün geleceğine yön vereceğini, tüm bu birikimin önümüzdeki süreçte atacağımız adımlarda bir yol haritası olacağını belirtmek istiyoruz.

 

Gelecek güzel günlerdeki önümüzdeki etkinliklerimizde tekrar buluşmak dileğiyle.

 

Sevgi ve saygılarımızla.

 

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Mayıs 2021 


Yukarı Çık