SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Odamızca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek insansız hava araçlarının kullanımında yaşanan sorunlara dair talep ve önerilerimize yönelik Genel Müdür Yrd. Üyemiz Sayın Serdar Karabulut ve Hava Seyrüsefer Daire Başkanı Oğuz Aldemir ile görüşme gerçekleştirildi.   

 

Oda Genel Başkanımız Ali İpek ve Genel Sekreterimiz Murat Türüdü`nün gerçekleştirdiği ziyarette; üyelerimizin insansız hava aracı ile harita yapımı sürecinde SHGM`ye uçuş izni için başvurmalarına rağmen cevap ya da izin alamamaları, uçuş izni alınan yerlerde dahi sinyal bozucu ya da yanıltıcı yayınlardan ötürü İHA`ların kaybolması veya zarar görmesi, GNSS sinyallerinin bozulması, İHA ile fotogrametrik harita yapımı süreçlerinde yetkisi olmayan kişilere uçuş izni verilmesi gibi sorunlar başta olmak üzere meslek alanlarımıza dönük sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

Uçuş izin süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi için web ortamında bir izin sistemi kurulduğu; ancak izin veren diğer kurumlardan geç veya güvenlik gerekçeleriyle olumsuz dönüş geldiği, bazı kurumların ise izin taleplerini sadece resmi yazı ile kabul ettiği ve bunların gecikmeye neden olduğu SHGM`ce ifade edildi. Ayrıca güvenlik gerekçeleriyle farklı kamu kurumlarınca birbirinden bağımsız ve habersiz olarak kullanılan sinyal bozuculardan veya yanıltıcılardan (spoofing) kaynaklı yaşanan İHA zararlarının ve GNSS sinyal bozulmalarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığınca sekretaryası yürütülen kurumlar arası bir çalışma grubu oluşturulduğu, tüm bu sistemlerin tek bir merkezde ortaklaştırılarak dost/düşman İHA ayrımına gidilmesi ve izinli İHA`ların muaf tutulması için bir çalışmanın başlatıldığı ifade edildi.

 

Ayrıca kapsamlı bir yazı ile yasal dayanaklarını da ifade edeceğimiz üzere, yetkisiz kişilerce fotogrametrik harita yapımı amaçlı yapılacak uçuşlarda izin süreçlerine yönelik bir düzenleme getirilmesi için ortak bir çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.

 

Sorunların çözümünde gösterdiği ilgi ve bizlere gösterdiği misafirperverlikten ötürü Sayın Serdar Karabulut`a teşekkür eder, söz konusu sorunların çözümünde gerekli temas ve çalışmalarımızın devam edeceğini üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Haziran 2021

 


 


Yukarı Çık