MESLEKİ HAKLARIMIZI YOK SAYAN İHALELERE YARGI YİNE "DUR" DEDİ

Orman Genel Müdürlüğünce mesleki haklarımızı yok sayan ihalelerin iptali istemiyle açtığımız davalarda Giresun ili için ilan edilen ihalelerin iptallerine ve Kastamonu ili için ilan edilen ihalenin ise yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

 

Son dönemlerde Orman Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerince ilana çıkarılan çoğu ihalede; ihale konusu işin harita ve kadastro mühendislik hizmetleri kapsamında olmasına rağmen serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarının ihaleye katılımının engellendiği, ihalelere yalnızca serbest ormancılık bürolarının katılımının düzenlendiği, ihaleyi alacak olan serbest ormancılık bürolarınca serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarından danışmanlık alınmasının ön görülmesinin üzerine hukuka aykırı olan bu durumla ilgili Odamızca idari ve hukuki girişimlerde bulunuldu.

 

Meslek alanlarımızı korumak adına yürüttüğümüz hukuki süreçlerde yine mesleğimiz açısından olumlu bir karar verildi ve Orman Genel Müdürlüğünce Giresun ili için 2021/262837 ve  2021/260295 ihale kayıt numaraları ile yayımlanan "Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması İşleri" ihalelerinin iptali istemiyle açtığımız davalarda; harita ve kadastro mühendisleri veya teknikerleri ile bunların büro ve şirketlerine ihaleye katılma hakkının tanınmamasının ihalelerde rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle ihalelerin iptallerine karar verildi.

 

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünce Kastamonu ili için ilan edilen 2021/220412 ihale kayıt numaralı ihalenin iptali istemiyle açtığımız davada ise yürütmenin durdurulması kararı verildi.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı korumaya yönelik idari ve hukuki her girişimi yapmaya devam edeceğimizi, Orman Genel Müdürlüğünce ilan edilen benzer ihalelerin de iptalleri istemiyle davalar açtığımızı ve hukuka aykırılıkların devamı halinde dava açmaya devam edeceğimizi tekrar eder; meslek alanımız için önem teşkil eden bu kararları üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2021

 


 


Yukarı Çık