TALEP VAR, MÜHENDİS VAR AMA KPSS-2021/1 TERCİHLERİNDE KONTENJAN YOK

 

"KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar", 1 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Yayımlanan kılavuzun incelenmesi ile birlikte harita/geomatik mühendisliği alanında merkezi alımla toplamda 5 ( beş ) kişi alınacağı görülmüştür.

 

Odamızca yapılan birçok yazışma ve görüşmede kamu kurumlarına daha fazla harita/geomatik mühendisinin alınması gerektiği ifade edilmiş, kurumlarca çok sayıda harita/geomatik mühendisine ihtiyaç duyulduğu; ancak kadro talep etmelerine rağmen ekonomik kriz nedeniyle bu taleplerinin onaylanmadığı, genel bütçeden aldıkları payın küçüldüğü, dolayısıyla alım yapamadıkları, birçok kurumun da taleplerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında bekletildiği tarafımıza ifade edilmiştir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ekonomik gerekçelerle mağdur edilirken, kurumların işleyişi aksamaktayken, üniversite mezunu işsiz sayısı her geçen gün artmaktayken ve maddi sebeplerle yaşanan intihar vakaları çoğalmaktayken "İtibarın tasarrufu olmaz" denilerek farklı alanlarda pek çok harcamanın yapılması, ekonomik gerekçelerle tasarruf tedbirlerine dair genelgelerin yayımlanmasına rağmen TBMM`nin ve Cumhurbaşkanlığı`nın bu tasarruf tedbirlerinden muaf tutulması, ciddi miktarlarda harcamalar yapmaları, çoklu maaşlı bürokratların gündeme gelmesi; hem ülkemizin kalkınması ve geleceği açısından hem de genç meslektaşlarımızın mağduriyeti açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

 

Harita/geomatik mühendisliği mesleği; ülkemizdeki imar, kamulaştırma, gayrimenkul değerleme, kadastro, toplulaştırma faaliyetleri gibi kritik arazi-arsa yönetim faaliyetlerinin yanında; coğrafi ve mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi; yol, köprü, baraj, tünel, bina, altyapı tesisleri gibi birçok mühendislik yapısının inşası; uzay ve uydu bazlı sistemler ile dijital yaşamın her noktasında konumsal bilgiye dayalı hizmetler sunan kritik bir meslek disiplinidir. Böylesi geniş bir sorumluluk alanına sahip ve kuşkusuz herkesin yaşamına dokunan harita/geomatik mühendisliği hizmetlerinden ülke ve toplum yararı gereği daha fazla yararlanılması gerektiği ortadadır.

 

Birçok kamu kurumunda harita/geomatik mühendisi ihtiyacı olmasına ve KPSS`ye girip yüksek puanlar alarak atama bekleyen meslektaşlarımızın mağduriyetlerine rağmen merkezi yerleştirme ile bu kadar az alım yapılması ve harita/geomatik mühendislerinden yeteri kadar yararlanılamaması; altyapıdan kentleşmeye, dijitalleşmeden ekonomik kalkınmaya kadar birçok konuda gelişmeye ihtiyacı olan ve deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olan ülkemizde istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır.  Harita/geomatik mühendisi sayısının kamu kurumlarında yetersiz olması nedeniyle hizmetlerin başka meslek gruplarınca yapılması ya da yapılamaması; mesleki uzmanlık alanlarımız olan kentleşme, ulaştırma, mülkiyet ve altyapı gibi alanlarda ortaya çıkan sorunları artırmakta, var olan sorunların doğru çözümünü engellemekte, nihayetinde can ve mal kayıplarına yol açmakta ve kamuyu zarara uğratmaktadır. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için doğru adımların atılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına açık çağrı yaparak merkezi alımlarla harita/geomatik mühendisi kadro sayılarının artırılması, alımların mülakatla değil merkezi olarak yapılması gerektiğini tekrar eder; gençlerimizin, meslektaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması ve ülke kalkınması için bütçenin gereği gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kontenjan sayılarının artırılmasına yönelik girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2021

Yukarı Çık