YARGI, MESLEKİ HAKLARIMIZI YOK SAYAN İHALELERE “DUR” DEMEYE DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğünce mesleki haklarımızı yok sayan ihalelerin iptali istemiyle açtığımız davalarda Erzurum ve Elazığ, Kayseri ve Çanakkale illeri için ilan edilen ihalelerde lehimize karar verildi.

 

Son dönemlerde Orman Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerince ilana çıkarılan çoğu ihalede; ihale konusu işin harita ve kadastro mühendislik hizmetleri kapsamında olmasına rağmen serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarının ihaleye katılımının engellendiğini, ihalelere yalnızca serbest ormancılık bürolarının katılımının düzenlendiğini, ihaleyi alacak olan serbest ormancılık bürolarınca serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarından danışmanlık alınmasının ön görülmesinin üzerine hukuka aykırı olan bu durumla ilgili Odamızca idari ve hukuki girişimlerde bulunulduğunu üyelerimizle paylaşarak Giresun ili için ilan edilen ihalelerin iptallerine ve Kastamonu ili için ilan edilen ihalenin ise yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini belirtmiştik.

 

Hukuksuz ve meslek alanlarımızı yok sayan ihalelerin iptali istemiyle OGM`ye karşı açtığımız toplamda 19 dava ile ilgili olumlu kararlar gelmeye devam ediyor.

 

Bu kapsamda Odamıza tebliğ edilen güncel kararlarla birlikte; Orman Genel Müdürlüğünce Erzurum ili için 2021/250331 ihale kayıt numarası, Elazığ ili için 2021/254213, 2021/263188 ve 2021/263808 ihale kayıt numaraları ile yayımlanan "Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması İşleri" ihalelerinin iptali istemiyle açtığımız davalarda harita ve kadastro mühendisleri veya teknikerleri ile bunların büro ve şirketlerine ihaleye katılma hakkının tanınmamasının ihalelerde rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle ihalelerin iptallerine karar verildi.

 

Ayrıca Çanakkale ili için 2021/273784 ihale kayıt numaralı ihale ile Kayseri ili için 2021/330269 ve 2021/ 330692 ihale kayıt numaralı ihalelerin iptali istemiyle açtığımız davalarda ise yürütmenin durdurulması kararları verildi.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı korumaya yönelik idari ve hukuki her girişimi yapacağımızı ve hukuka aykırılıkların sürmesi halinde dava açmaya devam edeceğimizi tekrar eder; meslek alanımız için önem teşkil eden bu kararları üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ağustos 2021

 

 


Yukarı Çık