TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Odamız mevzuatının günün gereklerine ve üyelerimizin yaşadıkları sorunlarının çözümüne yönelik güncellenmesi amacıyla 47. Olağan Genel Kurulumuzda yapılan yönetmeliklerimizdeki değişiklik ve yenilikler kapsamında TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Ağustos 2021 tarih ve 31565 sayılı Resmî Gazete`de yayımlandı.

 

Yapılan düzenlemelerle birlikte;

 

•Üye kayıt işlemi sırasında istenen belgelerin neler oldukları düzenlendi.

•Yerleşim yeri ve iş yeri adres değişikliklerini 30 gün içerisinde Odamıza bildirmeyen üyelerimizin Odamıza kayıtlı adreslerinin, geçerli tebligat adresi sayılacağı hüküm altına alındı.

•Tutuklu ya da hükümlü olan üyelerimizin bu durumlarını bağlı bulunduğu şube veya merkeze bağlı temsilciliğe bildirmesi zorunlu hale getirildi, tutukluluk veya hükümlülük süresi boyunca üyeliklerinin askıya alınacağı ve üyelik ödentisi alınmayacağı hüküm altına alındı.

•İşlerini yürütemeyecek kadar ağır hasta olan üyelerimizden talep etmeleri ve bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla hasta oldukları dönem süresince üye ödentisi alınmayacağı hükmü düzenlendi.

•Odamız Yönetim Kurulunun görevlerine, cinsel taciz ve/veya cinsiyet ayrımcılık bildirimlerinde Oda Kadın Çalışma Grubunun önereceği en az bir kadın Oda üyesini soruşturmacı olarak atamak ve meslek içi eğitim programları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vermek konuları eklendi.

• Yönetim Kurulu üyelerinden olan Eğitim Sekreterinin görev ve yetkileri düzenlendi.

•Uygulamada var olan; ancak yönetmeliklerimizde yer almayan merkeze bağlı temsilciliklerimizle ilgili düzenlemeler yapılarak merkeze bağlı temsilciliğin nasıl kurulabileceği, yönetim kurulunun nasıl oluşacağı ve genel kurullarının toplantı şekli ve zamanı ayrıntılı olarak belirlendi.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik`e ulaşmak için TIKLAYINIZ.   

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin ve mesleğimizin menfaatleri doğrultusunda gerekli değişiklik ve yeniliklerin mevzuatımızla uyumlu hale gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğimizi hatırlatarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik`i üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ağustos 2021

 


Yukarı Çık