YAPI APLİKASYON PROJESİ, UYGULAMASI VE FENNİ MESULİYET ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEKTİR

 

 

Odamızca bir yapının ruhsat aşamasından inşaatın bitimi ve kat mülkiyetinin tesisine kadarki süreçte harita mühendislerince yürütülen mühendislik hizmetlerinden olan yapı aplikasyon projesi hazırlama, uygulama ve yapı denetim adına fenni mesuliyet üstlenme konularında ulusal standartlarının belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla "Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı, Uygulaması ve Fenni Mesuliyet Çalıştayı" düzenlenecektir.

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 57`nci maddesinde ve Kat Mülkiyeti Kanunu`nda yer alan yapı aplikasyon projesi; yapı kullanma izni ile birlikte tescil bildirimine esas olan kat mülkiyetinin Türk Medeni Kanunu gereği katlardaki bağımsız bölümlerin tapu planlarını oluşturacaktır. Bu nedenle yapı ruhsatına esas yapı aplikasyon projesinin; vaziyet ve yerleşim planlarının, teknik altyapıların, temelden gabariye kadar bodrum kat, subasman, zemin kat, diğer katlar ve katlardaki bağımsız bölümlerin ve varsa eklentilerinin, ortak yerlerin, otopark ve kat bahçelerinin gösterilmesi, bu amaçla yapı aplikasyon projesi hazırlama, uygulama ve denetleme standartlarının belirlenmesi ve bu standartların ilgili merkezi ve yerel yönetim birimleri ile kesinleştirilmesi için Odamızca "Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı, Uygulaması ve Fenni Mesuliyet Çalıştayı" düzenlenmesine karar verilmiştir. 

 

Çalıştay; 24-25-26 Eylül 2021 tarihlerinde, konusunda uzman davetli katılımcıların katkı ve katılımlarıyla, fiziki ortamda gerçekleştirilecektir.  Çalıştay kapsamında, Yapı Aplikasyon Projesi Grubu ve Fenni Mesuliyet Grubu olmak üzere 2 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler ve akademiden konunun uzmanı ve uygulayıcısı olan üyelerimizin yer aldığı bu Çalışma Grupları; Çalıştay öncesinde dijital ortamda toplantılar yaparak gerekli ön çalışmaları sürdürmektedir. 

 

Planlı sağlıklı kentleşme, mevcut mülkiyet haklarının korunması, yeni kurulacak mülkiyet ve yararlanma haklarının teknik ve hukuki açıdan kusursuz şekilde kurulması, meslektaşlarımızın yetki ve sorumluluk sınırlarının en doğru biçimde tespit edilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi bakımından gerek ülkemizin gerekse mesleğimizin yararına olacağına inandığımız bu Çalıştay`ın sonuçları tüm üyelerimizle ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak ve bu sonuçlar, yapılması gereken uygulamalar ile mevzuat değişikliği çalışmalarına ışık tutacaktır.

 

Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Eylül 2021

 Dosyalar

Çalıştay Broşürü (4375 KB) (22.09.2021 14:11:09)

Yukarı Çık