YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI, UYGULAMASI VE FENNİ MESULİYET ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

 

Bir yapının ruhsat aşamasından inşaatın bitimi ve kat mülkiyetinin tesisine kadarki sürecinde harita mühendislerince yürütülen mühendislik hizmetlerinden olan yapı aplikasyon projesi hazırlama, uygulama ve yapı denetim adına fenni mesuliyet üstlenme konularında ulusal standartlarının belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;  konusunda uzman davetli katılımcılar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden temsilcilerin katılımlarıyla, Odamızca 24-25-26 Eylül 2021 tarihlerinde Anadolu Hotels Downtown-Ankara`da "Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı, Uygulaması ve Fenni Mesuliyet Çalıştayı" gerçekleştirildi.

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 57`nci maddesinde ve Kat Mülkiyeti Kanunu`nda yer alan yapı aplikasyon projesi; yapı kullanma izni ile birlikte tescil bildirimine esas olan kat mülkiyetinin Türk Medeni Kanunu gereği katlardaki bağımsız bölümlerin tapu planlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle yapı ruhsatına esas yapı aplikasyon projesinin; vaziyet ve yerleşim planlarının, teknik altyapıların, temelden gabariye kadar bodrum kat, subasman, zemin kat, diğer katlar ve katlardaki bağımsız bölümlerin ve varsa eklentilerinin, ortak yerlerin, otopark ve kat bahçelerinin gösterilmesi, bu amaçla yapı aplikasyon projesi hazırlama, uygulama ve denetleme standartlarının belirlenmesi ve akabinde bu standartların ilgili merkezi ve yerel yönetim birimleri ile kesinleştirilmesi için konusunda uzman davetli katılımcıların katkı ve katılımlarıyla, fiziki ortamda gerçekleştirmiş olduğumuz Çalıştay`da, Yapı Aplikasyon Projesi ve Fenni Mesuliyet olmak 2 ayrı çalışma grubu oluşturuldu.

 

Çalıştay`ın ilk gününde kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler ve akademiden uzman ve uygulayıcıların ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü temsilen Sayın Sinan Köroğlu`nun yer aldığı oturumlarda, Çalıştay öncesinde dijital ortamda yapılan ön çalışmalar sonucu taslak haline getirilmiş olan Çalışma Grubu Raporları üzerinde tartışmalar ve geliştirmeler yapıldı. Sonrasında Çalışma Grupları ayrı salonlara ayrılarak kendi konuları üzerine ayrı ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.

 

Çalıştay`ın ikinci gününde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Uygulama Şube Müdürü Sayın Mehmet Paltun ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Aslan`ın da katılımları ile taslak raporlar ve ekleri üzerinde çalışmalar devam etti, uygulama ve mevzuat birlikteliği açısından değerlendirmeler yapıldı.

 

Çalıştay`ın son gününde ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı Sayın İbrahim Cankurt`un katılımı ile yapı aplikasyon projesi eki olan 3 boyutlu yapı modelleri üzerine sunum ve tartışmalar gerçekleştirildi. Akabinde tüm katılımcılar, konu bazında 6 ayrı alt çalışma grubuna ayrılarak taslak raporlar, ekleri, kontrol formları ve çizim taslakları üzerinde yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirdi.

 

Uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi bakımından gerek ülkemizin gerekse mesleğimizin yararına olacağına inandığımız bu Çalıştay`ın sonuç raporlarının ve eklerinin redakte işlemleri, Çalıştay Sekretaryası tarafından önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Sonuç raporları ve ekleri tüm üyelerimizle, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yerel yönetimlerle paylaşılacak, yapılması gereken uygulamalara ve mevzuat değişikliği çalışmalarına ışık tutacak, Odamızca bu sonuçlar doğrultusunda gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

 

Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2021

 

 


 Dosyalar

Çalıştay Broşürü (4375 KB) (30.09.2021 18:19:40)

Yukarı Çık