TMMOB AFET SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM SÜRESİ 15 KASIM`A UZATILDI

 

 

20-22 Nisan 2022 tarihlerinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından "TMMOB Afet Sempozyumu" düzenlenecektir. Bağlı odalarımızın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden katılım beklenen Sempozyum`da; "Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma konularında örgütlülüğü geliştirme" amaçları doğrultusunda Afet Politikaları ele alınacaktır.

 

TMMOB Afet Sempozyumu`nda;

 

·           Afet Yönetimi,

·           Afet ve Acil Durum Hazırlığı,

·           Planlama, Uygulama ve Denetim,

·           Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar,

·           Mevzuat ve Hukuksal Boyut,

·           Eğitim,

·           Afetlerin Ekonomi-Politiği,

·           Afetlerin Sosyal Boyutları

 

kapsamında;

 

·                 Deprem ve Tsunamiler

·                 Heyelanlar, Toprak Kaymaları ve Kaya Düşmeleri

·                 Çökme ve Oturmalar, Obruklar

·                 İklim Değişikliği

·                 Sıcak ve Soğuk Hava Dalgaları

·                 Seller ve Taşkınlar

·                 Çığ Düşmesi

·                 Don, Dolu, Hortum, Yıldırım ve Fırtınalar

·                 Kum ve Toz Fırtınaları

·                 Kuraklık ve Çölleşme

·                 Orman Yangınları

·                 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN)

·                 Volkanik Aktiviteler

·                 Tıbbi Jeolojik Riskler (Asbest, Radon gazı vb. toksik etkiye sahip mineraller ve gazlar)

·                 Diğer Afetler (Göktaşı, Manyetik Bozunma, Güneş veya Kozmik Radyasyon vb.)

 

konu başlıklarındaki bildirilere yer verilecektir.

 

TMMOB Yönetim Kurulunun 23 Ekim 2021 tarihli toplantısında; üyelerden gelen yoğun talep üzerine TMMOB Afet Sempozyumu Bildiri Özeti son gönderim tarihinin 15 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

 

SEMPOZYUM İLETİŞİM BİLGİLERİ:

e-posta: afetsempozyumu@tmmob.org.tr

Web:  https://afetsempozyumu.org/

 

Bilgilerinize sunarız.

 


 


Yukarı Çık