YÖK, BÖLÜM BAŞKANLARI VE KURUM TEMSİLCİLERİ İLE LİSANS EĞİTİM SORUNLARIMIZ ÖZELİNDE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile bir dizi görüşme ve yazışma gerçekleştirilmiş, teknik ve akademik alt yapısı yetersiz olan Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin kapatılması, kontenjanların azaltılması ve bölümlerimize yüksek sıralamadan yerleşecek öğrencilere teşvik amaçlı "HKMO Başarı Bursu" verilmesi konuları dile getirilmişti. Bu hususların bölüm başkanları ve sektörümüzün paydaşları ile ele alınması, sektörümüz ile üniversitelerin beklentilerinin masaya yatırılması ve çözüm için eylem planı ortaya konması amacıyla eylül ayında Odamız ve YÖK ev sahipliğinde; YÖK temsilcileri, Oda Yönetim Kurulumuz, Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin Başkanları, Odamız Eğitim-Öğretim Komisyonu ve Özel Sektör Komisyonları Başkanları ile kamu kurumlarından davetli temsilcilerin katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi.  

 

Toplantıya; Odamız Genel Başkanı Ali İpek, Eğitim Sekreteri Eray Yıldız, YÖK adına Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz başkanlığında bir ekip ile birlikte YÖK tarafından resmi yazı ile davet edilen ve belirli bir doluluk oranına sahip olan bölümler ve köklü bölümlerin başkanları (İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi), Odamız Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Rahmi N. Çelik, Özel Sektör Komisyonu (İhaleli İşler) Başkanı Cem Küçükekmekçi, Özel Sektör Komisyonu (Talebe Bağlı İşler) Başkanı Ufuk Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Timur Bilinç Batur ve Odamız tarafından toplantıya davet edilen kurum temsilcileri olarak TKGM adına Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt ve CBS Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar katıldı.

 

Toplantının açılışında ilk sözü alan Genel Başkanımız Ali İpek tarafından toplantı öncesinde Odamızın YÖK ile yürüttüğü süreç hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak bu toplantıya neden ihtiyaç duyulduğu, HKMO Başarı Bursu Projesi, mesleğimizde yaşanan eğitim ve istihdam sorunları, akademik kadrosu ile fiziki ve teknik alt yapısı yetersiz olan bölümlerin kapatılması ve mevcut kontenjanların azaltılması gerektiği, bu bölümlerden mezun olan üyelerimizin yaşadığı sorunlar ve onlarla dayanışma içinde bu sorunlara dönük Odamızın çalışmaları, ülkemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli eğitimin ve üniversite kültürünün gerekliliği ve mezun sayılarının azaltılması gerektiği ifade edildi ve meslek sorunlarımızın ülkemizin yaşadığı ekonomik ve siyasi sorunların paralelinde arttığı vurgulandı. Daha sonra söz alan Odamızın Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. R. Nurhan Çelik ise konuşmasında ülkemizdeki bölümlerin eğitim planlamasının ve öğrenciye dönük kazanımların üniversite tercih aşamasından başlayarak ele alınmasının öneminden, eğitimin içeriğinden çok öğrenci profilinden başlayan kazanımların neden önemli olduğundan, niteliğin artırılması için Odamız tarafından başlatılan "HKMO Başarı Bursu" çalışmasının öneminden bahsetti.

 

Daha sonra YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz tarafından toplantı öncesi YÖK tarafından Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümleri üzerine yapılan analiz ve değerlendirmeleri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda özetle; harita/geomatik mühendisliğinin başarı sıralaması, kontenjanları, geleceğe dönük yaşayacağı tehditler ve nihayetinde sorunların çözümü için Odamız, YÖK ve bölümlerimizin iş birliği ile hayata geçirilmesi önerilen 10 maddelik politika ve eylem planlarına değinildi. Ardından söz alan YÖK Uzmanı Dr. Aslı Günay tarafından 2021 yılında üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Harita ve Geomatik Bölümlerinin tercih ve kontenjan durumları, YÖK ile ortaklaşa bazı meslekler özelinde yapılan benzer çalışmalar ve sonuçları ile Burs Protokolü süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

 

Akabinde toplantıya katılan bölüm başkanları eğitim-öğretim süreçlerinde yaşadıkları sorunlar, kontenjanlar, YÖK`den beklentiler ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ifade ettiler.

 

Toplantıya katılan CBS Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar da kendi kurumu özelindeki ve genel olarak kamu kurumlarındaki beklentileri ifade etti. Odamızın İhaleli İşler ve Talebe Bağlı İşler Özel Sektör Komisyonlarının Başkanları ise özetle; özel sektörümüzün kapasitesini tarif ederek özel sektörün beklentilerini ve üzerlerine düşen ve ortak çalışma gerektirecek her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade ettiler.  

 

Kapanış bölümünde yapılan genel değerlendirmeler sonucunda Harita ve Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin bundan sonraki süreçlerde tercih edilme sıralamasının yükseltilmesi ve daha başarılı gençlerin meslek alanımıza çekilmesi için Odamız ve YÖK arasında imzalanacak "HKMO Başarı Bursu" protokolünün hayata geçirilerek gelecek dönem tercih kılavuzunda burs şartlarının açıklanmasına,  on başlık altında sıralanan politikaların hayata geçirilmesi için Odamızın koordinasyonunda katılımcılarla birlikte alt çalışma grupları oluşturularak çalışmaların sürdürülmesi ve bu formattaki toplantının tekrar gerçekleştirilmesine karar verildi.

 

Olumlu ve verimli geçtiğini düşündüğümüz bu toplantının düzenlenmesinde katkı veren YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve ekibine ve de toplantıya katılan değerli bölüm başkanlarımıza, kamu kurumu temsilcisi meslektaş bürokratlarımıza ve Odamızın komisyon başkanlarına teşekkür ediyor; toplantı sonuçlarının ve sonrasında atılacak olan adımların en başta ülkemizin geleceği olan gençlerimize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yararlı olmasını diliyor; meslek sorunlarımızın çözümünde süreçlerin her zaman yakın takipçisi olduğumuzu tekrar hatırlatıyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2021

 

 

 


Yukarı Çık