25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

 

1960 yılında Dominik Cumhuriyeti`nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeşin boğazlanıp dövülerek vahşice öldürülmesi üzerine kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilen 25 Kasım ile kadına yönelik şiddetin son bulması için gerçekleştirilen mücadelelere dikkat çekilmektedir. Ancak ne yazık ki her geçen gün şiddet haberleri artmakta, kadın cinayetleri çoğalmakta, kadınlar sokak ortasında hiç tanımadıkları şahıslar tarafından vahşice öldürülmekte ve failler bu cesareti kadına şiddeti görmezden gelen hukuk ve adalet sisteminden almaktadır.

 

İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin daha fazla uygulanır hale getirilmesi için girişilen mücadelelere karşı ansızın alınan bir kararla İstanbul Sözleşmesi`nin feshedilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli caydırıcı önlemlerin alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin uygulanması yerine vicdanları sızlatan davalarla karşılaşılması; fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddeti arttırmakta ve yaşam hakkı başta olmak üzere kadınların pek çok hakkını ihlal etmektedir. Bu durum aslında kadına yönelik şiddetin son bulması için yalnızca kadınların değil tüm toplumun mücadele etmesi gerektiğini ve toplumsal barışın bu sayede var olabileceğini göstermektedir.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak kadına yönelik şiddeti önlemenin ve kadın haklarına saygı duymanın toplumsal barışın gereği ve temel insani bir görev olduğunun bilinci ile gerek TMMOB düzeyindeki çalışmalarla gerekse HKMO Genel Merkez ve Şube Kadın Çalışma Gruplarımız öncülüğünde yapılan çalışmalarla kadına yönelik şiddetin önlenmesi için verilecek her mücadelede her zaman var olduğumuzu ve bu mücadele için çaba gösteren tüm sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile her zaman ortak hareket edeceğimizi yineliyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli caydırıcı önlemlerin alınması, gerekli yasal düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçmesi ve var olan düzenlemelerin kaldırılması yerine iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarlıyoruz.  

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2021

 


 


Yukarı Çık