TMMOB 7. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

TMMOB tarafından iki yılda bir düzenlenen ve mimar, mühendis, şehir plancısı kadınların sorunlarına dikkat çekilen TMMOB Kadın Kurultayı`nın yedincisi; 20-21 Kasım 2021 tarihinde Ankara`da gerçekleştirildi.

 

Müzik dinletisiyle başlayan TMMOB 7. Kadın Kurultayı; TMMOB Kadın Çalışma Grubu II. Başkanı Fatmagül Çıra, TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Odamız TMMOB Temsilcisi A. Ülkü Karaalioğlu ile CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka`nın açılış konuşmalarıyla devam etti.

 

Açılış konuşmalarında katledilen kadınların anılmasının ardından ülke genelinde ve kadınlar özelinde yaşanan sorunlara, İstanbul Sözleşmesi`nin feshedilmesine, 2022 bütçesinde kadınlara yer verilmemesine, TMMOB örgütlülüğüyle birlikte yapılan çalışmalara, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"ne dikkat çekilerek sürdürülen mücadelelere değinildi.

 

Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Önergeler Komisyonu seçimlerinin ardından sunumların gerçekleştirilmesi, video gösterimleri ve değerlendirmelerin yapılmasıyla Kurultay`ın ilk günü tamamlandı.

 

Kurultay`ın ikinci gününde ise öncelikle önergeler okunup karara bağlandı ve akabinde Kurultay Sonuç Bildirgesi`nin paylaşılmasına geçildi. Kurultay`a katılım sağlayan mimar, mühendis ve şehir plancısı kadınların serbest kürsüde konuşmalarının ardından TMMOB 7. Kadın Kurultayı başarıyla tamamlandı.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak mimar, mühendis, şehir plancısı kadınların sorunlarına ve çözüm önerilerine dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirilen TMMOB 7. Kadın Kurultayı`na katkı ve katılım sağlayan tüm mimar, mühendis, şehir plancısı meslektaşlarımıza teşekkür ediyor; kadın politikalarının belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen her çalışmaya katkı vermeye devam edeceğimizi yineliyoruz.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2021

 


Yukarı Çık