EĞİTİM PROGRAMLARI

1.Taşınmaz Değerlemesi:200 YTL (30 Kişi)

2.Tarihi ve Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Yersel Fotogrametri Uygulamaları:      150 YTL (30 Kişi)

Konaklama ve yol giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır...

Katılımcılar başvurudaki öncelik sırasına göre belirlenecektir.Dosyalar

Tarihi ve Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Yersel Fotogrametri Uygulamaları: (16 KB)

Taşınmaz Değerlemesi (68 KB)

Yukarı Çık