"TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ VE LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI" FORUMU SAMSUN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


8 Kasım 2008 tarihinde Samsun DSİ konferans salonunda  "Tapu Planları Tüzüğü ve Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları" Forumu geniş katılımlı gerçekleştirildi.

Foruma TKGM Genel Müdür yardımcısı Nihat Şahin , Eski Oda Başkanı ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenleme Kom. Bşk. Hüseyin Ülkü ile HKMO Genel Başkanı Ali Fahri Özten konuşmacı olarak katılırken yürütücülüğünü Samsun Şube Başkanı Ertuğrul Çöl yaptı.

Forumun açılışında  HKMO Genel Başkanı A. Fahri Özten bir konuşma yaptı.  A. Fahri Özten açılış konuşmasında özetle;  2000 yılından bu yana mesleğimizi ve alanlarımızı etkileyen mevzuat değişikliklerini ele aldı. Özellikle Kamu İhale Kanununa değinen Özten, Odamızın bu konuda yoğun bir çalışma içinde olduğunu  ve yasal sürecin takipçisi olduklarını, gündemde olan yasa değişikliği konusunda TBMM komisyon başkanı dahil, görüşmelerde bulunduklarını belirtti. Mesleki alanlarımıza diğer meslek grupları tarafından da müdahale edildiğini belirten  Özten Odamızca, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkındaki Yönetmelik için açılan davada, Orman Mühendisleri Odasının Danıştaya verdikleri savunmada, Orman Mühendislerinin harita yapacak kadar eğitim aldıklarına dair görüşlerine sıkılmadan yer verdiklerini belirtti. Ayrıca Yapı Denetim konusunda Odamız tarafından yürütülen Bakanlık ve Müsteşarlık düzeyi yazışmaları sonucunda  Yapı Denetim Kuruluşlarına,  sadece yapıya ilişkin proje ve uygulamalarının, yasası gereği denetimini yapabilecekleri, Harita Mühendislik Hizmetlerini ise hizmet satın alarak yapabilecekleri yönündeki görüşlerin netleştiğini ve sonuç alındığını ifade etti ve Şubelerde ve Genel Merkezde yürütülen mesleki, sosyal ve diğer etkinliklere yönelik bilgiler verdi. 2B alanları, Meralar ve Tapu Planları Tüzüğü gibi konularda Odanın anlayış ve görüşlerini dile getiren Özten; Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına ilişkin yönetmeliğin yayımlanmasından sonraki kısa süre içinde Şubelerimizde panel-forumlar gerçekleştirilerek üyelerimizin bilgilendirildiğini belirtti.
 
Forum‘da ilk konuşmayı Hüseyin Ülkü yaptı. Ülkü, HKMO‘nun 2002 yılında gerçekleştirdiği "Mesleki Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi" konulu Sempozyum‘da Kadastro konusunda gündeme getirilen konular ile " Kadastro 2014" ve "Türkiye Kadastrosu 2023" raporlarında belirtilen konular ve ilke kararları çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmekte olduğunu ve bu yönde Odamız çalışmalarının önemini vurguladı. Hüseyin Ülkü "Tapu Planları Tüzüğü" ile önümüzdeki dönemde meslek alanımıza yönelik olarak Tüzüğe eklenen yeni tanımlar ile yeni açılımları ele aldı ve Tüzük çalışmalarında Odamızın verdiği katkı ve desteği dile getirdi.

TKGM  Genel Müdür yardımcısı Nihat Şahin , konuşmasında Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Yönetmeliği hakkında teknik bilgiler sundu. Yönetmelikte yer alan Lisanslı Büro Komisyonunun ve alt Komisyonların kurulduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirten Şahin, yasa ve yönetmeliğin uygulanması aşamasında sıkıntılar olabileceğini ve bu sıkıntıların azaltılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.  Şahin ayrıca TKGM‘nin özellikle Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen ve Lisanslı Bürolar kapsamına alınan işlere ilişkin çalışmalar ve gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu ve bu yönde bilgiler sundu.

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri Özten,  2006 ve 2007 yıllarında Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri üreten büroların (SHKMMB) talebe bağlı olarak yaptıkları iş ve işlem sayıları ile yaklaşık maliyetleri, 2007 ve 2008 yıllarında tescilini yenileyen SHKMMB sayıları, aktif üye sayısı ile çalışma alanları, kamu kuruluşlarının 2005, 2006, 2007 yıllarındaki meslek alanımıza ilişkin yaptıkları toplam ihale bedellerini açıkladı. Ayrıca, son dönemdeki ihalelerde verilen tekliflerin aşırı derece düşük olması ve sektörün fakirleşmesi konularını dile getirdi.

Özten, konuşmasında Lisanslı Bürolar Yönetmeliğinin hazırlık çalışmalarında üye ve şubelerimizden gelen görüş ve önerilerin dikkate alındığını ve bu görüşlerin TKGM ile yapılan toplantılarda ele alındığını ancak bazı hususlarda TKGM yetkilileri ile görüş birliğine varılamadığını, uygulamada bazı sıkıntıların gündeme gelebileceğini ifade ederek, özellikle Lisanslı Bürolar ile Serbest Mühendislik büroları arasında sıkıntılar olabileceği ve Lisanslı Bürolar yönünde bir tekelleşme meydana gelebileceğine ilişkin  endişeleri belirtti. Yasa ve Yönetmelik sürecini özetlerken bu süreçte her kesimden duyarlılığın düşük olduğuna işaret eden  Özten Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları hakkında yedi Şubemizde forumlar düzenlediklerini ve forumlarda şekillenen görüş ve önerileri rapor haline dönüştürerek TKGM‘ne ilettiklerini belirtti.   Ayrıca TUS konusunda meslek alanımıza yapılan müdahaleleri azaltmak için mevzuat değişikliğinin gerekliliğini vurguladı ve bu bağlamda Tapu Planları tüzüğüne eklenen tanımlarla yeni açılımların ve sorumluluklarımızın olacağını belirtti.

Forumun ikinci kısmı soru cevap şeklinde gerçekleşti. LİHKAB ile başlayacak yeni süreçte   büroların uygulama alanları ile ilgili sıkıntılar ele alındı. Lisans verilmesi, Lisanslı büro açılımı, sınav ve soru bankası konularına açıklama yapıldı. Tekelleşme konusunun önemini vurgulayan üyeler, Odanın bu durum karşısında nasıl bir tutum takınacağını öğrenmek istediler. Bunun üzerine  Özten; meslektaşlarımızın haklarının korunması, haksız rekabet ortamının yaratılmaması ve tekelleşmeye yol açılmaması için Yasa ve Yönetmeliğin uygulanması sürecinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının üzerine düşeni yerine getirmek zorunda olduğunu vurguladı.
 
Bilgilendirme ve soru yanıt biçiminde gerçekleşen forumun başarılı geçtiği ve bilgi paylaşımını sağladığı gözlendi.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI


Yukarı Çık