KONUMA DAYALI HİZMETLER VE TELEKARTOGRAFYA SEMPOZYUMU 2009

Konuma Dayalı Hizmetler ve TeleKartografya Sempozyumu 2009

5. Konuma Dayalı Hizmetler ve TeleKartografya Sempozyumu (5th Symposium on Location Based Services and Telecartography) 26 - 28 Kasım 2008 tarihlerinde Avusturya‘nın Salzburg şehrinde düzenlenmiştir. Konferans kapsamında farklı ülkelerden gelen bilgisayar, elektronik ve yazılım mühendisleri gibi bilişim sektörünün üyeleri ve bu sektörün son kullanıcı ile olan iletişimini sağlamakta önemli görevler üstlenen kartografların öncülüğünde bir araya gelmiştir. 3 gün süren sempozyum boyunca konuma dayalı hizmetlerin, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, teori ve uygulamada geldiği son nokta gerek yapılan sözlü sunumlar gerekse sunumlardan sonra gerçekleştirilen tartışmalar ile çok açık bir şekilde ortaya koyulmuştur. Konferans kapsamında bir sergi aracılığıyla gerçekleştirilen örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşılmıştır. Mekansal farkındalığın on plana çıkarıldığı konferansta; mekansal modelleme, farkındalık ve telekartografya, konum belirleme, yol bulma ve konuma dayalı hizmetler gibi farklı başlıklarda sınıflandırılmış 10 teknik oturum gerçekleştirilmiştir. Teknik oturumlar boyunca, farklı yöntemler ile elde edilen bilginin etkin sunumu konusuna özellikle değinilerek günümüzde yaya navigasyonu ve yönlendirmesi amacıyla gerek açık gerekse kapalı mekanda yapılan uygulamalar ve bu uygularlarda kullanılan konum belirleme teknolojileri tartışılmıştır. Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) ve Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğinin (ISPRS) de düzenleyicileri arasında olduğu konferansa ülkemizden Odamız Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlarından Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonunu temsilen Prof. Dr. Necla Uluğtekin, İstanbul Teknik Üniversitesi‘nden Araş.Gör. Ahmet Özgür Doğru ve Konya Selçuk Üniversitesi‘nden Araş. Gör. Zahit Selvi katılmıştır. Konferans sırasında Ahmet Özgür Doğru tarafından "Araç Navigasyon Sistemleri için Kullanıcı Merkezli Harita Tasarımı" başlıklı bir sözlü sunum yapılmıştır.

Daha çok genç araştırmacıların araştırma konularını dinleyiciler ile tartışma olanağı bulduğu sunumlar ve konularında uzman çağrılı konuşmacıların yaptıkları sunumlar; GPS/GIS entegrasyonun ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgisayar programcıları ile çalışan meslektaşlarımızın mesleğimizi getirdiği son noktalar heyecan ile izlenmiştir. Obje tanımlama, konumlandırma, değişik algılayıcılardan gelen verileri değerlendirme ve elde edilen bilgilerin özellikle kullanıcılar tarafından kolay ve anlaşılır olarak yönlendirme amaçlı kullanılması için yapılan araştırmalar tartışılmıştır. Ayrıca kullanıcıların günlük kullanımları için tasarlanmış güneş gözlüklerine entegre edilmiş küçük donanımlar aracılığı ile bu gözlüklerin camlarını monitör olarak kullanan bilgilendirme ve yönlendirilme uygulamaları tanıtılmıştır. Teknolojik gelişmelerin bu tür buluşlarının kişisel görselleştirme problemlerinin çözümü ve günlük kullanıcı isteklerine bağlı olarak eş zamanlı genelleştirme ve detay seçimi gece ve gündüz kullanımlarına da dikkat edilerek kartografik yaklaşımlar ile çözülme olanakları tartışılmıştır. Bu aşamada algılama (biliş) modelinin oluşturulmasında kullanıcı amacı yanı sıra çözünürlük, zaman, objenin varolan durumu, yönü, hızı gibi obje içeriklerinin hazırlanması aşamaları da tartışılırken, kullanıcı etkileşiminin de en aza indirgenmesi çalışmalarına değinilmiştir. Gelecek dönem konuları olarak semantik, dinamik ve geometrik bilginin çok amaçlı konular için araştırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

6.cısı 2009 yılında İngiltere Nottingham‘da gerçekleştirilecek olan konferans, yeryüzü gerçekliğinin algılanmasına yönelik tüm teknolojileri mekana ilişkin hizmetlere çeviren yaklaşımları kapsayan Mekansal Bilişim olgusunun hayatımızın her anına nüfuz etmiş olduğunu vurgulayan kapanış oturumu ile son bulmuştur.

 

 


Yukarı Çık