KONYA ŞUBEMİZDE TAPU PLANLAMA TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI VE KADASTRO YENİLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN “FORUM” YAPILDI

Konya Şubemizde 19.12.2008 tarihinde "Tapu Planları Tüzüğü, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları, Kadastroda Yenileme Çalışmaları" konulu Forum, Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda çok sayıda üyemizin ve Selçuk Üniversitesi bölüm öğrenci arkadaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Formun Yöneticiliğini Konya Şube Başkanı Prof.Dr. Ferruh YILDIZ yaparken HKMO Genel Başkanı A.Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Nihat ŞAHİN, TKGM Fen Dairesi Bşk. Yusuf MEŞHUR etkinliğe konuşmacı olarak katıldılar.

Prof Dr. Ferruh YILDIZ‘ın açılış konuşmasının ardından Oda Başkanı Sayın Ali Fahri ÖZTEN yaptığı açılış konuşmasında genel değerlendirmelerde bulunarak meslek alanımızdan hareketle ülke gündemine ilişkin Oda görüşlerini dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından Forum‘a geçildi.

Odamız Genel Başkanı A.Fahri ÖZTEN; Tapu Planları Tüzüğü, TMMOB ve Odamızın faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuat, HKMO‘ya kayıtlı üyelerin ve büroların istatistiki bilgileri, iş hacim ve maliyetleri, kurumlara göre iş hacmi, Konya İlindeki SHKMB ve LİHKAB sayıları, Harita ve Kadastro Mühendislerinin sorunları, sorunların aşılması için yapılan çalışmalar ve verilen mücadeleler hakkında genel bilgilendirme yaptı.

Sayın Özten konuşmasında özetle, Tapu Planları Tüzüğü ile aplikasyon ve vaziyet planının tanımlanarak bu alandaki boşluğun doldurulduğu, Lisanslı büro konusunun çok iyi irdelenmesi gerektiği, parçalı çözümler yerine konunun bütünlüklü ele alınmasının önemi, Türkiye‘de 551 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu açılacağı, Konya Bölgesinde ise 22 büro açılabileceği, bürolarla ilgili sınavın 17 Mayıs 2009 tarihinde yapılacağı, Kadastro ihalelerinde ve diğer ihaleli harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinde yüksek kırımlar yapıldığı ve bu durumun meslektaşları zor durumda bıraktığı, sektörün artan bir hızla fakirleştiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklik ile harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin hizmet ile ilgili işler kapsamından çıkarılarak danışmanlık ile ilgili işler kapsamına alındığı, yapımla ilgili hizmet tanımının iş deneyim belgelerinde önemli olduğu konularına da değindi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Nihat ŞAHİN; Türkiye‘de Tapu-Kadastronun yapısı, Türk Tapu Kadastro bilgi sistemi, Genel Müdürlük teşkilat şeması, mali yapı, personel durumu, yürütülen temel projeler, harita bilgi bankası, TUSAGA Aktif (CORS-TR), Genel Müdürlüğün geleceğe bakışı, modernizasyonu gibi konularda bilgi verdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanı Yusuf MEŞHUR; Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları ile ilgili Kanun ve Yönetmelik hakkında bilgiler vererek yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları anlattı.

Forum‘da Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Komisyonu oluşturulması, Komisyonun Çalışma Usul ve Esaslarının belirlenmesi, lisanslı büro kurulacak yerler ve hizmet gruplarının belirlenmesi, sınavın Anadolu Üniversitesine yaptırılması için sözleşme taslağı hazırlanması, sınav soru dağılımlarının belirlenmesi, sınav ilan metni ve sınav kılavuzu oluşturma gibi çalışmaların tamamlandığı, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının Çalışma Usul ve Esaslarının ve Denetim Şekillerinin belirlenmesi, lisanslı büro hizmet ücretlerinin ve iş yapım sürelerinin belirlenmesi, lisans belge ücreti, sözleşme, personel, işlem, sicil dosyaları, denetim defteri, vb. işlemlerin belirlenmesi çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Forumda ayrıca,

LİHKAB Bürolarının faaliyete geçmesi ile: Kadastro müdürlüklerinin iş yükünün azalacağı, kadastral haritaların iyileştirilerek, yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmalarının hızlanacağı, 3402 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen mekânsal bilgi sisteminin alt yapısının oluşturulması ve tapu ve kadastro hizmetlerinin modernizasyonu kapsamındaki çalışmaların hız kazanacağı özel sektörün iş yükünün ve personel istihdamının artacağı, nitelikli hizmetin sunulacağı ifade edildi.

LİHKAB bürolarının kurulması ile sınava ilk defa gireceklerin şanslı olduğu, büroların ilk sınavda çok büyük bir bölümünün doldurulacağı yeni mezun ve öğrencilerin ileriki yıllar için şanslarının azalacağı, konunun bütünlüklü olarak değerlendirilmesinin yararlı olacağı, tekelleşmenin önüne geçilmesi için mevzuatta mutlaka yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği konularının altı çizildi.

Forum saat 14:00 de başlayıp saat 18:30‘a kadar devam etti. Forumun katılımlarca aktif bir etkinliğine dönüştüğü görüldü.


Yukarı Çık