LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI

 

2021 YILI LİHKAB TESCİLİ İÇİN İZLENECEK PROSEDÜR VE BELGELER 

 

 

LİHKAB TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANAN LİHKAB HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE İLAVE GÖRÜŞLERİMİZ 

TKGM GENEL MÜDÜRÜ SAYIN M. ZEKİ ADLI ZİYARET EDİLDİ 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLEREK MESLEKİ GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU 

TBMM 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ OLAN MESLEKTAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK

MESLEKTAŞIMIZ VE ÜYEMİZ OLAN MİLLETVEKİLLERİ TBMM`DE ZİYARET EDİLDİ 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN "RÖPERLİ KROKİ"YE İLİŞKİN TALİMATINA AÇTIĞIMIZ DAVADA ODAMIZIN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞINA İLİŞKİN MAHKEMECE VERİLEN RET KARARI BOZULDU 

YARGI KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ VE BİRLİKTE DÜZENLEME YAPILMASI İSTEĞİ HAKKINDA 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN "RÖPERLİ KROKİ"YE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU 

LİSANSLI BÜRO HİZMET ÜCRETLERİ HAKKINDA 

YARGI KARARLARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEMİNİZ HAKKINDA 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN 24.02.2017 TARİHLİ "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATI`NA DAYANAK ALINAN MAHKEME KARARININ DANIŞTAY`CA BOZULMASI HAKKINDA 

YARGI KARARI VE 24.02.2017 TARİH VE 12364128-180.99-E.447902 SAYILI "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATIN GERİ ALINMASI HAKKINDA 

YARGI KARARLARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEMİNİZ HAKKINDA 

DUYURU! (Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneğinin Odamızın 28.03.2017 tarihli Kamuoyu Bilgilendirme Duyurusuna Yönelik Açıklamaları Hakkında) 

DUYURU! (Odamızca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nün 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatı`nın iptali istemiyle dava açılması hakkında.) 

 DUYURU! (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nün 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatı hakkında.)

PARSELASYON PLANLARININ VE TESCİL BEYANNAMELERİNİN APLİKASYON KROKİSİ YERİNE KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞÜ 

LİHKAB HİZMET ÜCRETLERİ HAKKINDA 

İZMİR ŞUBEMİZCE DÜZENLENEN LİHKAB KONULU TOPLANTIYA KATILDIK 

LİHKAB`LARIN MESLEKİ DENETİMİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU 

DUYURU!(LİHKAB Mesleki Faaliyet Denetimi Ücretleri Hakkında.) 

DUYURU!(Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının Mesleki Faaliyet Denetimine İlişkin Yargı Kararları Hakkında.) 

01/01/2016 TARİHİNDEN İTIBAREN UYGULANACAK LİSANSLI BÜRO HİZMET ÜCRETLERİ HAKKINDA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÖNERİLERİ 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK`TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR HAZIRLANAN TASLAK METİN HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

LİHKAB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA 

 LİSANSLI BÜRODA MEVZUATTA BELİRLENEN HİZMETLER DIŞINDA İŞ YAPILMASI HAKKINDA

DUYURU! (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği 5 Ağustos 2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmi Gazete`de yayımlandı.) 

DUYURU! (Odamızın 44. Olağan Genel Kurul`unda Kabul Edilen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği`nin Resmi Gazete`de yayımlanmaması üzerine açılan dava hakkında.) 

APLİKASYON KROKİSİ HAKKINDA 

DUYURU! (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi Hakkında.) 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ SN. DAVUT GÜNEY VE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLAL CURABAZ MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ 

 LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROLARININ FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARLAR KAPSAMINDA ODAMIZIN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK‘TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME 

"GÜMRÜK KANUNU ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TASARISI`NIN 5368 SAYILI LISANSLI HARITA KADASTRO MÜHENDISLERI VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN`A GEÇICI MADDE EKLENMESINE İLIŞKIN 44. MADDESI" HAKKINDA 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ OLARAK LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE MADDELERİNDE YER ALMASI İSTENİLEN HÜKÜMLER 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SAYIN İDRİS GÜLLÜCE ZİYARET EDİLMİŞTİR 

DUYURU! 

DUYURU! 

LİSANSLI BÜRO HİZMET ÜCRETLERİ VE KATSAYILARI HAKKINDA 

DUYURU! 

HKMO`DAN HABERLER (Son Dönemde Odamıza Açılan Davalar ve Odamızca Yapılan Girişimler Hakkında Bilgilendirme.) 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROLARININ TESCİLİNİN İPTALİ HAKKINDA 

DUYURU! 

DUYURU! 

15.09.2013 TARİHİNDE YAPILACAĞI DUYURULAN LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI SINAVI İLE İLGİLİ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN YAZIMIZ 

DUYURU! (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları için 15 Eylül 2013 tarihinde sınav yapılacağını ilan etmiştir.) 

 DUYURU! (15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik"in yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.)

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HK. 

DUYURU!(LİHKAB SÜRECİ İLE İLGİLİ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 05.04.2013 TARİH VE 500 SAYI İLE GÖNDERİLEN YAZIMIZ) 

DUYURU! 

DUYURU!(Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararlar kapsamında Odamızın Hukuki değerlendirmesi.) 

APLİKASYON KROKİSİ HK. 

DUYURU!(LİHKAB‘ların Mesleki Denetim Hizmet Ücreti Hk.) 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE ANKARA - LİHKAB TALİMAT HK. 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA - LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNERGESİ HK. 

DUYURU! 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TOPLANTISI YAPILDI 

ODAMIZ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞܑNÜ ZİYARET ETTİ 

DUYURU! 

ODAMIZ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ 

LİHKAB FORUMU 10 0CAK 2010 TARİHİNDE ANKARA‘DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ VE BÜROLARI KANUNU YARGIYA TAŞINDI 

LİHKAB İLE İLGİLİ ŞUBELERİMİZE YAZI GÖNDERİLDİ

KONYA ŞUBEMİZDE TAPU PLANLAMA TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI VE KADASTRO YENİLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN "FORUM" YAPILDI

DİYARBAKIR ŞUBEMİZDE LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ VE KADASTRO YENİLEMELERİ KONULU FORUM YAPILDI 

"TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ VE LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI" FORUMU SAMSUN‘DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI (LİHKAB) İSTANBUL‘DA YAPILAN FORUMDA TARTIŞILDI! 

LİHKAB FORUMU İSTANBUL‘DA... 

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROLARI HAKKINDA KANUN VE YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA SÜRECİNDE ÜYE GÖRÜŞLERİ 

 

LİHKAB ile ilgili yapılan önceki duyurulara ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

 Dosyalar

LİHKAB tescili için gerekli prosedür 2021 (360 KB) (25.11.2021 14:27:43)

LİHKAB Büro basvuru formu 2021 (444 KB) (25.11.2021 14:32:09)

LİHKAB Kontrol Formu 2021 (58 KB) (19.11.2021 12:22:13)

Yukarı Çık