15 YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI

 Odamızın sürekli etkinliklerinden olan, sekretaryası İzmir Şubemizce yürütülen Yaz Eğitim Kampının on beşincisi, 25 Ağustos - 2 Eylül 2016 tarihleri arasında "Farkındalık" temasıyla İzmir`in Seferihisar İlçesi TEOS Ormancı Tatil Köyü`nde düzenlendi.


Odamızca 2001 yılından bugüne her yıl düzenlenen Yaz Eğitim Kampımızın on beşincisi, ülkemizin çeşitli illerinden gelen, üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik/Harita Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören 100 öğrenci ile HKMO Yöneticileri ve sanat, medya, çevre, eğitim, siyaset konularında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaz eğitim kampının düzenlenmesi ile yakın gelecekte meslektaşımız ve Odalarımızın üyesi olacak harita mühendisi adaylarının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bileşeni Odaların görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı ve uygulamalarını tanımaları, bunun yanında harita mühendislerinin yaşamdaki yerini ve meslektaşlarına bakışının önemini kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki teknik ve uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla teknik ve sosyal alanda gelişmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu etkinlikte ayrıca farklı üniversitelerde okuyan ve ileride meslektaş olacak harita mühendisi adaylarının birbirleriyle tanışmaları, birlikte planlama, karar alma, üretim, yönetim ve paylaşma sürecini yaratmaları, mesleki, sosyal kültürel ve toplumsal gelişmeleri birlikte değerlendirmeleri, geleceğe yönelik umutlarını diri tutmaları ve yaşamla güçlü bir bağ kurmalarına katkı verilmesi hedeflenmektedir.

Kampın birinci günü, kamp kayıtları ve kamp alanına yerleşimin ardından kampın açılışı gerçekleştirildi. 

Ülkemizde yaşanan terör olaylarında ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde hayatını kaybeden yurttaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunun ve istiklal marşının okunmasından sonra açılış konuşmalarına geçildi.

Açılış konuşmalarını sırasıyla HKMO Öğrenci Birliği Başkanı Ruken Yılmaz, HKMO İzmir Şube Başkanı Kubilay Yıldırım, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve Odamız TMMOB temsilcisi ve aynı zamanda TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten yaptı. Ayrıca kampa katılan HKMO Ankara Şube Başkanı Recep Vadı, HKMO Diyarbakır Şube Başkanı Can Deniz Akdemir ve FIG 2. Başkanı ve HKMO Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Orhan Ercan kısa birer konuşma yaptı.

HKMO Öğrenci Birliği Başkanı Ruken Yılmaz konuşmasına katılımcılara kampa katıldıkları ve katkıları için teşekkürlerini ileterek başladı. Kampın, öğrenci örgütlülüğü ve mesleki örgütlülük için çok büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Üniversitelerde uygulanan politikalardan dolayı öğrencilerin zorluklar yaşadığını belirterek bu duruma çözüm getirilmesini istedi. Ayrıca öğrenciler olarak geomatik ve harita mühendisliği isimlerinin tekleştirilmesine ve mezun sayısındaki artışın önüne geçilmesine ilişkin taleplerini dile getirdi. Gençlere inisiyatif verildiğinde yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığı ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

HKMO İzmir Şube Başkanı Kubilay Yıldırım, kısaca kamp hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Odamızın sürekli etkinliklerinden olan ve İzmir Şubemizce hiçbir kesintiye uğratılmadan büyük emeklerle düzenlenen yaz eğitim kamplarının hedeflenen temel amaçlarının, farklı üniversitelerin geomatik/harita mühendisliği bölümünde okuyan ve kampa katılan öğrencilerine, kuruluşundan bu yana 62 yıldır bilim ve tekniği esas alarak biriktirdiklerini hep ülke ve toplum yararına kullanan TMMOB ve bağlı Odalarımızı tanıtmak, bununla beraber kamp programı çerçevesinde alanında uzman konuklar ile birlikte gerek mesleğimiz gerek meslek alanımızdaki gelişmeler gerekse de sosyal, kültürel ve toplumla ilgili birçok konuda daha fazla fikir ve bilgi sahibi olmalarına katkı sağlamak ve kamp sırasında yapılacak atölye çalışmaları ile dayanışmayı öne çıkararak birlikte üretebilmeyi ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu ifade etti. Yıldırım, yöneticiler olarak gençlerle birlikte zaman geçirmenin keyfini yaşadığını aslında yapılan her hazırlık çalışması ve etkinliklerde kendilerini geliştirdiklerini ve bu imkanı da öğrencilerin kendilerine tanıdıklarını ifade ederek 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden bu yana gelişen sürece, mesleki ve toplumsal konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak konuşmasına devam etti. Yıldırım, başta yönetim kurulu olmak üzere kampın düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek Cahit Sıtkı Tarancı`nın "Memleket İsterim" isimli şiiriyle konuşmasını bitirdi.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş kampa katılan katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. Katılımcıların kamp boyunca katkı alıp vermesini kamp bitiminde de "iyi ki kampa katılmışım" "iyi ki kampa katkı vermişim" dilekleriyle kamptan ayrılmasını umut ettiğini belirtti. 2001 yılından bu yana düzenlenen kampların amacına ulaştığını düşündüğünü, kamplardan gelen öğrencilerin Oda süreçlerinde etkin olarak rol aldıklarını ve bu nedenle 15 yıl önce kurulmuş hayallerin yaşama geçtiğini gördüğünü ifade ederek kamp fikrini hayata geçirenlere teşekkürlerini iletti. Kendi kuşağının gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak istenciyle yola çıktığını ve bu istençle TMMOB ve bağlı Odalarda yer aldıklarını fakat kendi kuşağının başarılı olamadığını düşündüğünü ifade eden Candaş, geçmişte yapılan çalışmalara bakılarak daha iyi bir yerde olmamız gerektiğini belirtti. Ülkemizde yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Candaş, günümüzde unutulan laiklik kavramının önemine vurgu yaparak laiklik olmadan demokrasinin olamayacağını söyledi. Candaş konuşmasını FIG hakkında bilgilendirmelerde bulunarak bitirdi.

Odamız TMMOB Temsilcisi ve TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Ali Fahri Özten katılımcıları selamlayarak kampın başarılı geçmesi dileğinde bulundu. Özten, TMMOB eski başkanı Teoman Öztürk`ün 24 Mayıs 1980 tarihinde TMMOB`nin 24. Genel Kurulu`nda yaptığı konuşmasındaki "...Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız..." sözüyle ortaya koyduğu farkındalığın ta kendisi olan mühendisliğin yaşam ve mesleğe bakışının bir ifadesi olduğunu belirtti. Ülkemizde neler yaşanıyor? Neyin farkındalığını ortaya çıkarmalıyız? sorularıyla konuşmasına devam eden Özten, mühendislerin mühendislik kimliğiyle mesleki sorumluluklarını yerine getirmesi ve mesleki davranış ilke ve kuralları ile meslek etiğini yaşama geçirmesi gerektiğini, bunun yanında da ülkemizde ve diğer ülkelerde yaşananları görmesi gerektiğini, bu bağlamda sorumluluklarının olduğunu ve bu sorumluluklarını yerine getirirken de çok yönlü düşünmesi gerektiğini ifade etti. TMMOB`nin 500.000 üyesi, bağlı 24 odası, 215 şubesi ve hemen hemen tüm illerde de il koordinasyon kurullarının (İKK) bulunduğu belirterek, TMMOB ve bağlı Odaların kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu, gücünü Anayasa`dan aldığını ve özerk bir yapısının olduğunu ifade etti. TMMOB ve bağlı Odaların, mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının çalışma alanını belirleme, meslektaşların özellikle özel sektörde çalışmasına yetki verme, çalışmalarını takip ve disipline etme görevlerinin yanında ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere yönelik duyarlı olma, görüşlerini açıklama ve bilgilerini toplumla paylaşma görevlerinin de bulunduğunu söyleyen Özten, toplumun her zaman gerçekleri söyleyen TMMOB ve bağlı Odalarına ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Ülkemizde yaşanan süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özten, TMMOB`nin barışı, demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlüğü savunan bir meslek örgütü olduğu ifade etti. Özten, TMMOB`de kamp işini başlatan ilk Odanın Odamız olduğunu, diğer Odaların da kamp faaliyetlerine başladığını, bu nedenle Odamızın iyi bir karar verdiğini ve bu kararın TMMOB için iyi bir başlangıç olduğunu belirterek, Haziran`daki gençler için "O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler" cümlesiyle konuşmasını bitirdi.

Akşam yemeği sonrasında, HKMO Örgütlenme Sekreteri Ali İpek, HKMO İzmir Şube Başkanı Mustafa Kubilay Yıldırım, HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Kansu ve HKMO Öğrenci Birliği üyelerinin yürüttüğü oturumda ise, bugüne kadar gerçekleştirilen yaz eğitim kamplarından görüntülerin, yaz eğitim kampı fikrini üreten ve 1. Yaz Eğitim Kampının gerçekleştirilmesini sağlayan o dönemki HKMO Genel Merkez ve İzmir Şube yöneticileriyle yapılan röportajların ve yaz eğitim kamplarına öğrenci olarak katılıp Odamızın çeşitli organlarında görev alan üyelerimizin röportajlarının yer aldığı video gösterimi yapıldı. HKMO İzmir Şube Başkanı tarafından kampta uyulması gereken kurallar açıklandıktan sonra, "Şiir", "Tiyatro", "Kısa Film", "Fotoğraf", "Resim ve Karikatür", "Müzik", "Dans", "Toplumcu Mühendislik", "Halk oyunları" ve "Caps" başlıklarından oluşan atölyeler için katılımcı öğrencilerin isimleri belirlendi. Akabinde, HKMO Ankara şubemizin sosyal medya üzerinden #HaritaMühendislerineKadroİstiyoruz başlığıyla başlattığı kampanya için tüm öğrencilerle birlikte twitter üzerinden destek çalışması yapıldı, twitler atıldı. Kamp ateşinin yakılmasıyla ve ateş başı sohbetlerle birinci gün tamamlandı.

Sabah sporu ve denizin ardından başlayan ikinci günde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi`nden Psikiyatrist Prof. Dr. Selçuk Candansayar tarafından söyleşi geçekleştirildi. Söyleşinin sonunda katılımcı sayısına göre oryantring grupları oluşturuldu. Öğle yemeğinin ardından HKMO 17. Dönem Genel Başkanı Arif Delikanlı yürütücülüğünde DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu`nun ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz`ın konuşmacı olarak yer aldığı "Çalışma Yaşamında Örgütlülüğün Önemi" konulu oturum gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise belirlenen oryantiring gruplarına teorik oryantiring eğitimi verildikten sonra, oryantring yarışması düzenlendi. Atölye çalışmaları ve kamp ateşinin ardından kampın 2. günü başarıyla sonlandırıldı.

Kampın üçüncü gününde "Mekansal Düşünme ve Nesnelerin İnterneti" oturumu İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü`nden Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yürütücülüğünde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü`nden Doç. Dr. Ümit Işıkdağ ve İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü`nden Yrd. Doç. Dr. Caner Güney`in katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından "Kendi Everest`inize Tırmanın" konulu oturum Akut Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki`nin katılımı ve 40. ve 41. Dönem HKMO Onur Kurulu Üyesi Halil Kaynarca`nın yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve voleybol turnuvasının ardından akşam yemeğine geçildi. Akşam yemeğinin ardından harita mühendisi ve yaşam koçu Pelin Narin Tekinsoy tarafından "Harita Mühendisinin Gözünden Yaşam Koçluğu" söyleşisi Öğrenci Birliği üyesi Berat SARI yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve kamp Ateşiyle 3. Günün sonuna gelindi.

Kampın dördüncü gününde sabah sporu ve kahvaltının ardından "Yerel Yönetimler ve Birlikte Çalışabilirlik" konulu oturum HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü`nün yürütücülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Osman Gürün, İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve İzmir Seferihisar Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer`in katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından "HKMO Kamplarından Geleceğe Bakış; Geç Farkındalık" başlıklı oturum HKMO Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Ali İpek yürütücülüğünde; kamuda çalışan ve HKMO Adana Şube Yönetim Kurulu üyesi Cavit Ant, Özel sekörde ücretli olarak çalışan ve HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Mert Özdağ,  Serbest çalışan ve HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi Özhan Kaynarca, Şu an işsiz olan ve HKMO Genel Merkez Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ferah Pırlanta Köksal ve kamuda taşeron olarak çalışan ve HKMO İstanbul Şube 2. Başkanı olan Simge Topçu`nun katılımıyla gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve futbol turnuvasıyla dördüncü günün sonuna gelindi. 

Kampın beşinci gününde kahvaltıdan önce "İHA Uygulamaları" teknik sunumu gerçekleştirildi. HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Kaynarca tarafından insansız hava araçlarıyla ilgili teorik bilgi verildikten sonra katılımcılarla oluşturulan HKMO yazısının hava fotoğrafı çekildi. Kahvaltıdan sonra "Toplumsal Mücadelenin Kentsel İzleri ve TMMOB" konulu oturum TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın Yürütücülüğünde, Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay tarafından gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü`nden Prof. Dr. Burhan Şenatalar tarafından "Demokraside Vatandaş Farkındalığı ve Yeni Anayasa" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve futbol turnuvalarına devam edildi. Akşam yemeğinin ardından FIG 2. Başkanı ve aynı zamanda HKMO Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Orhan Ercan tarafından "`FIG 2018 İstanbul` Kongresine Doğru" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Dr. Ercan FIG ve 2018 yılında İstanbul`da gerçekleştirilecek olan FIG kongre hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, FIG konusunda farkındalık yarattı. Kamp ateşinin ardından beşinci günün sonuna gelindi.

Kampın altıncı günü "Mesleki ve Kamusal Mücadelede HKMO" oturumuyla başladı. Yöneticiliğini HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş`ın yaptığı oturuma, HKMO Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman ve HKMO Danışmanı ve Emekli Danıştay Hakimi Hüseyin Özgün konuşmacı olarak katıldı. Öğle yemeğinin ardından "Sinema ve Tiyatronun Toplumdaki Yeri" söyleşisi Türk sinema ve dizi film oyuncusu Settar Tanrıöğen tarafından gerçekleştirildi. Daha çok katılımcılara karşılıklı soru cevap şeklinde keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Akşam yemeğinden hemen önce tüm öğrencilerin katıldığı ve farklı üniversitelerden karma grupların yarıştığı bilgi yarışması düzenlendi. Mesleki ve genel kültür sorularının sorulduğu bilgi yarışmasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşti ve 4 grup finale kaldı. Akşam yemeğinin ardından Türkiye`nin tiyatrosu bulunan ilk ve tek köyü olan Bademler Köyü`nde Athol Fugard`ın yazdığı Melisa İclal Gürmen`in yönettiği "Ada" adlı oyun izlendi.

Kampın yedinci günü "Farkındalık Yaratmanın Bir Aracı Olarak Mizah" oturumuyla başladı. Yürütücülüğünü 15. Yaz Eğitim Kampı Yürütme Kurulu Üyesi Oğulcan Cengiz`in yaptığı oturuma konuşmacı olarak Nedir TV`den video içerik uzmanı Billur Bolu ve BKM Mutfak`tan tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Canpolat katıldı. Öğle yemeğinin ardından  "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi" HKMO Öğrenci Birliği üyesi Ayça Ateş yürütücülüğünde Sosyolog Yelda Şimşir ve Psikolog Duygu Öz`ün katılımıyla gerçekleştirildi. Akabinde, bilgi yarışmasında finale kalan 4 grup için 2. tur bilgi yarışması düzenlendi. Atölye çalışmaları, futbol turnuvasının final maçıyla ve kamp ateşiyle gün tamamlandı.

Kampın sekizinci gününde "HKMO Öğrenci Örgütlülüğü, Öğrenci Sorunları ve Kamp Değerlendirmesi" forumu HKMO Öğrenci Birliği Başkanı Ruken Yılmaz ve HKMO Öğrenci Birliği üyesi Mehmet Ali Bozkuş tarafından gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen forumda, kamp değerlendirmesi, kampa ilişkin düşünce ve önerilerin paylaşılması, gelecek kamplarda yapılması veya yapılmamasının iyi olacağı düşünülen konular tartışıldı. Öğrencilerin tercihlerine göre seçerek katıldıkları atölyelerde, akşam sergileyecekleri performansları için atölye çalışmaları gün boyu devam etti.

Kampın veda yemeğinin ardından, "Şiir", "Tiyatro", "Kısa Film", "Resim ve Karikatür", "Caps", "Fotoğraf", "Müzik", "Dans" ve "Toplumcu Mühendislik" atölyesinde yer katılımcılar çalışmalarını ve yeteneklerini sergiledi. Gecede Billur Bolu ve Emre Canpolat`ın katkılarıyla hazırlanan kısa film gösterimleri ve kamptan fotoğraflarla slayt gösterileri yapıldı. Oryantring, bilgi yarışması ve spor turnuvalarında dereceye girenler ödüllerini aldılar. Ayrıca tüm katılımcılara İzmir Şubemizce düzenlenen katılım belgeleri verildi.

Yaz eğitim kampına katılanlar kamp boyunca mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal konulardaki oturumlarla, yarışmalarla ve atölye çalışmalarıyla anlamlı ve bir o kadar da değerli bir süreç yaşama fırsatı yakaladılar.

Kampın son gününde tüm katılımcılarla ilerleyen dönemlerde görüşmek üzere vedalaşıldı.

Yaz eğitim kampları geçmişten bu güne mesleki birlikteliğimize, oda-öğrenci ilişlilerine, odamıza, mesleğimize, farklı üniversitelerdeki öğrenci meslektaşlarımızın kaynaşmasına ve onların sosyal ve kültürel anlamda zenginleşmesine önemli katkıları olmuştur. 15. Yaz Eğitim Kampıyla birlikte bu gelenek artarak sürmüştür. 15. Yaz Eğitim Kampının hazırlanması ve hayata geçirilmesinde özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı İzmir Şube Yönetim Kurulu`ndaki sevgili arkadaşlarımıza, İzmir Şube çalışanlarına, Kamp Yürütme Kurulu`na, ve HKMO Öğrenci Birliği`ne bir kez daha sevgilerimizi iletiyor, kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Başarılı bir etkinliğin mutluluğunu ve keyfini tüm üyelerimizle paylaşıyoruz.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
EYLÜL 2016

Yukarı Çık