TMMOB CBS KONGRESİ-2009 SPONSORLUK

Sponsor Firmalara;

 

TMMOB CBS Kongresi-2009

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Odamızca düzenlenmekte olan "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi-2009" 02-06 Kasım 2009 tarihleri arasında İzmir‘de gerçekleştirilecektir.

Dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülkemizde coğrafi bilgi ve teknolojilerini kullanan ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) gereksinim duyan farklı meslek disiplinlerindeki kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, başta CBS bileşenleri veri, yazılım, donanım ve yönetim olmak üzere CBS‘nin tüm yönleriyle ele alınarak tartışılmasını amaçlayan Kongre‘de "CBTF-Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı" kurulacaktır. Bilimsel ve teknik oturumların yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli oturumlar ve tartışmalar yapılacaktır.

Kongrenin başarıyla gerçekleşmesi için en önemli payı kuşkusuz Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı oluşturacaktır. Firmalar yeni ürünlerini ya da ürettikleri hizmetleri katılımcılarla paylaşacaklardır.

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarına katılım koşulları ile sponsorluk kalemleri ekte gönderilmekte olup, Fuarda yer almak ve/veya sponsor olmak isteyen firmaların 31 Temmuz 2009 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

Hüseyin ÜLKÜ                                                                              A. Fahri ÖZTEN

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı                      Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

                                                                                                Genel Başkanı

 

 

NOT : - Başvurular geliş tarihlerine göre değerlendirilecektir.

- Başvurularda istenilen m2 miktarının belirtilmesi gerekmektedir.

 

 Dosyalar

SPONSORLUK KALEMLERİ (34 KB) (29.06.2009 16:13:26)

Yukarı Çık