LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ VE BÜROLARI KANUNU YARGIYA TAŞINDI

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ VE BÜROLARI KANUNU YARGIYA TAŞINDI

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu 29.06.2005 tarih ve 25860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, yasa gereği ilgili yönetmelik ise 05 Mayıs 2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazetede "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik" adıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gerek yasa ve gerekse yönetmeliğin hazırlanmasında Odamız oluşturduğu görüş ve öneriler ile sürece katkı koymaya çalışmıştır. Ancak Odamız görüş ve önerilerinin istenilen düzeyde yasa ve yönetmelikte yer almadığı da bilinmektedir.

Yönetmeliğin yayımından sonra Odamız Şube birimlerinde geniş üye katılımlı "Forum" lar düzenleyerek bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantılar sonucu gündeme gelen görüş ve öneriler rapor haline dönüştürülmüş ve 16/09/2008 tarih ve 3/B15-774 sayı ile TKGM‘ ne ve LİHKAB komisyonuna iletilmiştir. Anılan raporda yasa ve yönetmelik hakkında görüş ve önerilere yer verilerek Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanununda değişiklik yapılması dahil önemli yaklaşımlar vurgulanmıştır.

Sunulan raporda özetle, aplikasyon, yer gösterme, cins değişikliği, arazi irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme hizmetlerinin aslında mevcut mühendislik bürolarınca (SHKMMB) yerine getirilebileceği, bunun için sınav düzenlenerek ayrıca bir yetkilendirme ve sınırlama işlemlerine gidilmesi ve tekelleşmenin önünün açılmasının anayasa aykırılık içereceği, uygulamaya geçilmesi durumunda yargıya gidileceği belirtilmişti.

Bilindiği üzere Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının kurulmasına yönelik Lisans Belgesinin alınmasına ilişkin sınav ile ilgili başvuru duyurusu 19 Haziran 2009 tarihli gazetelere verilmiş ve uygulama süreci başlatılmıştır.

Konu hakkında geniş bir tartışma ortamı yaratılarak atılacak adımların belirlenmesinde kurumsal bir yaklaşımın sergilenmiştir. Bu çerçevede 05 Mayıs 2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik" in çıkış aldığı 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunun anayasa aykırılığı ileri sürülerek bazı maddelerinin iptali istemi ile 17/08/2009 tarihinde Danıştay‘a dava açılmıştır. Dava metni ektedir.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

 

 Dosyalar

LİHKAB DAVA METNİ (52 KB) (28.08.2009 11:32:26)

Yukarı Çık