BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL İNŞAATINA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

Şubemizce, öğrencilere yönelik olarak 12 Kasım 2009 tarihinde, Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı inşaatına teknik bir gezi düzenlendi. Geziye  Güneysınır Meslek Yüksek Okulu Harita ve Kadastro Bölümü öğrencileri ve Öğretim Görevlileri katılmıştır. Gezi esnasında verilen teknik bilgilendirme, gösterilen yakın ilgi dolayısıyla DSİ IV. Bölge Müdürlüğüne, Müteahhit Firma ve Yetkililerine teşekkür ederiz.

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ

KOP (Konya Ovası Sulama Projesi),

Ülkemizin GAP‘tan sonra en büyük sulama projesi yatırımı olma özelliğini taşır. Konya‘nın su rüyasını gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulanmaya başlanan Konya Ovası Sulama Projesi, toplam 12 projeden meydana gelmektedir. Bünyesinde 9 adet büyük su projesi, içme suyu projeleri, Göksu Havzası enerji projeleri ve çok sayıda müstakil küçük yerüstü ve yer altı sulamaları bulunmaktadır. Bölge için hayati önem taşıyan KOP ile özellikle Konya ve Karaman ovalarının sulanması hedeflenmektedir. Ayrıca proje bünyesinde Konya ve Karaman şehir merkezlerinin içme, kullanma, sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve hidroelektrik enerji üretimi de bulunmaktadır.

GAP‘tan sonraki en büyük  bu proje,  Konya için çok önemlidir. Konya ülkemizin en az yağış alan şehirlerden biridir. Bu sebepten dolayı  proje ile  başka havzalardan Konya Havzasına su taşınarak modern sulama yöntemlerini hayata geçirmek amaçlanmıştır. Akdeniz‘e boşa akan suları Konya Havzası‘na yönlendirmek adına proje gündeme getirilmiştir.

KONYA ÇUMRA 3. MERHALE PROJESİ

Türkiye‘nin en büyük sulama projeleri arasında yerini alan ve KOP‘un bel kemiğini teşkil eden proje KOP ile özdeşleşmiştir. Bir başka ifade ile KOP denilince akla Konya Çumra III. Merhale Projesi gelmektedir. Proje Yukarı Göksu Havzası‘nın Akdeniz‘e boşalan sularının yıllık 414,13 milyon m3‘ünü, inşa edilecek 3 baraj ( Bağbaşı, Afşar ve Bozkır) ve Mavi Tünel ile Konya Kapalı Havzası‘na aktaracaktır. Bu su hem Konya Ovası‘nın yer altı sularını besleyecek hem de nihai sulama alanı olan 223 410 hektar tarım alanının sulama suyunu destekleyecektir. Ayrıca 50,6 MW kurulu güçte 3 adet HES ile yıllık 147,5 milyon kWh enerji

üretimi gerçekleştirilecektir.

Temeli atılan Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı Konya Çumra III. Merhale Projesi‘nin kilit ünitesidir.

Mavi Tüneli, yaklaşık 17 kilometre uzunluğu ile Türkiye‘nin Urfa tünellerinden sonra ikinci büyük sulama tünelidir. 4 metre çapındaki tünelden saniyede 36 metreküp su, Konya Ovası‘nda 3. Merhale kapsamında sulanacak toplam 223 410 hektar araziye sulama suyu takviyesi yapacaktır. Ayrıca yeraltı suyunu desteklemesinin yanı sıra Konya İlimizin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak ve yılda yaklaşık 150 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilecektir. Bağbaşı Barajı ile birlikte Mavi Tünel inşaatı bittiğinde, ilk etapta Konya Ovası‘na aktaracağı yıllık ortalama 200 milyon metreküp su ile Konya Ovası‘nın bir kısmı daha sulu tarıma açılacak, aşırı yeraltı suyu çekimini engelleyecek, bitki desenini değiştirecek, ovadaki verimliliği artıracaktır.

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel; Konya - Çumra III. Merhale Projesi kapsamında bulunan bir ünitedir. Proje sahası, İç Anadolu Bölgesinde, Konya Kapalı Havzası ve Beyşehir, Akdeniz Bölgesinden ise Göksu havzasının yukarı kesimlerini içine almaktadır.

Göksu Nehri, Toros dağlarının yaklaşık 2000 m. kotlarından doğar. Önce kuzeye sonra doğuya akarak yaklaşık 100 m. kotlarında, Mut ilçesi civarında Ermenek Çayı ile birleşerek güney-doğu istikametinde akarak Mut ve Silifke‘den geçer ve Akdeniz‘e ulaşır. Göksu havzasının 1106 Km2 ‘lik drenaj vardır.

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli‘nin hizmet edeceği Konya Ovası Sulamasının etütleri 1904 yılına, inşaatının başlaması ise 1908 yılına kadar uzamaktadır. 1908 - 1914 yılları arasında Beyşehir gölü, Beyşehir Çayı çıkışında regülatör ile kontrol altına alınmış, Beyşehir Çayı ıslah yapılmaş, üzerinde iki adet regülatör inşa edilmiş ve 31 km.‘lik çevirme kanalı ile Beyşehir Gölü suları Seydişehir - Suğla Gölüne uğratılmadan Çarşamba Çayına derive edilmiştir. Beyşehir Gölünden itibaren 216 km. ‘lik isale kanalı ıslah edilmiş; Konya - Çumra Ovasında da Kısıkyayla, Postalcık ve Alemdar Regülatörleri ile I.II.III. Esas Sulama Şebekeleri kurulmuştur. Ayrıca ova kanalları açılmış ancak bu kısımlarda sulama şebekesi inşaatı yapılmamıştır.

Konya - Çumra I. Merhale Projesi adı altında toparlanan bu proje kapsamında, su kaynağı olarak 1962 yılında Çarşamba Çayı üzerinde inşa edilen Apa Barajı ile 2003 yılında işletmeye açılan Suğla Depolaması dahil edilmiştir. Konya - Çumra I. Merhale Projesinin başlıca su kaynağını Beyşehir gölü ile Çarşamba çayı teşkil etmektedir.

I. Merhale Projesi kapsamında işletmeye açılan; şebekeli 62010 ha. sebekesiz olarak 11650 ha. olmak üzere toplam 73660 ha. sahada sulu tarım yapılmaktadır.

Konya - Çumra Ovasında daha geniş toprak kaynaklarını sulayabilmek, taşkın problemlerini çözmek, Konya Kenti içmesuyu konusunu incelemek, modern sulama metodlarıyla su kaynaklarının optimizasyonunu yaparak sulama alanlarını artırmak ve Tuz Gölün‘de kirlilik problemlerini önlemek gibi amaçlarla Konya - Çumra III. Merhale Projesi Planlama Raporu 2000 yılında bitirilmiştir.

III. Merhale Projesi I. Merhale Projesinin sulama alanlarını da içine almaktadır. Ayrıca ilave su kaynağı olarak Göksu Havzasından, Konya kapalı havzasına su derivasyonu ele alınmıştır.  Proje sahası, Konya kapalı havzası ve Beyşehir 16400 km2, Göksu havzası 1106 km2 olmak üzere toplam17506 km2‘dir.

III. Merhale Projesi kapsamında; Avşar Barajı, Avşar-Bağbaşı İletim Kanalı, Bozkır Barajı ve HES., Bağbaşı Barajı, Mavi Tünel, Mavi Tünel HES., Mavi Tünel Regülatörü, Apa-Hotamış İletim Kanalı, Dineksaray HES., Hotamış Depolaması, Sulama ve Islah Tesisleri, Taşkın Koruma Tesisleri, Tuz Gölünü Koruma Tesisleri bulunmaktadır.

-Gelişme planında öngörülen tesislerin gerçekleştirilmesi ile; yılda sulamaya 1377,72 hm3 , Konya İçme suyuna, yer altı suyundan ilave olarak 146 hm3. olmak üzere, toplam 1523,72 hm3 su temin edilecektir.

-Toplam kurulu gücü 50,6 MW olan üç adet HES ile yılda toplam 147,5 GWh. Enerji üretilecektir.

- Konya - Çumra Ovasında I. Merhale Projesi kapsamında halen sulanan sahalara ilaveten III. Merhale Projesiyle 192380 ha. yeni alanda sulama ve ıslah tesisleri önerilmiştir. III. Merhale Projesinin toplam rantabilitesi 1.55 ve iç karlılık oranı %9.1 olarak hesaplanmıştır.

PROJENİN BİLEŞENLERİ:

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli İnşaatı iki ana bileşenden oluşur.

1- Bağbaşı Barajı

2- Mavi Tünel

BAĞBAŞI BARAJI

Konya - Çumra III. Merahale Proje sahasına Göksu Havzasından aktarılacak sulama suyunun depolanması amacıyla, bu havzada yapılacak üç barajdan en mansaptan olan Bağbaşı Barajıdır .Bağbaşı Barajının amacı; Göksu kolu üzerinde bulunan Bozkır Barajı ile diğer kol olan IIıcapınar deresi üzerinde yapılacak Avşar Barajında depolanacak suları Avşar Barajından bir derivasyon kanalı ile Bozkır Barajından dere yatağı ile kendi rezervuarına toplamak ve Konya-Çumra ovasına Mavi Tünel vasıtasıyla derive ederek, Konya-Çumra III. Merhale kapsamında ki alanların sulanmasını sağlamaktır.

YERİ: Bağbaşı Barajı, Konya‘ya 110 Km. Hadim ilçe merkezine 25.km. uzaklıkta Göksu nehri üzerindedir.

AMACI:Sulama + Enerji

BARAJ GÖVDESİ

Baraj tipi : Menba yüzü beton kaplı kaya dolgu

Kret kotu : 1189,00 m, Talvegden yüksekliği : 109,00 m, Temelden yüksekliği : 115,50 m

Kret uzunluğu : 458,00 m, Kret genişliği : 10,00 m, Menbe şev eğimi : 1.4 yatay 1.00 düşey m

MAVİ TÜNEL

Göksu Havzasından Konya kapalı havzasına su derive eden Mavi Tünel, Bağbaşı rezervuarından başlamakta, tünel Km: 16+900‘de santral denge bacasında sona ermektedir. Denge bacasından sonraki 134,00.m‘lik eğik tünel ise cebri boru olarak düşünülmüştür. Böylece toplam Mavi Tünel uzunluğu 17034,00 m. olmaktadır.

Mavi Tünel Konya -Çumra III. Merhale Projesinin kilit tesisi olduğundan inşaatına en önce başlanması öngörülmüştür. Mavi Tünel esas itibariyle sulama amaçlı bir tünel olduğundan çapı uzunluğuna göre açılabilecek minumum çapta seçilmiştir. Şuanda tünelin 5km.lik kısmı tamamlanmıştır.

TÜNELİN YERİ: Yukarı Göksu Havzası ile Konya kapalı havzası arasında Konya‘ya 110 km Bozkır İlçe merkezine 25.km uzaklıktadır.

TÜNELİN AMACI: Sulama+Enerji ( 72009 ha. Sulama 25 MW. Enerji ) Göksu-Avşar, Göksu-Bozkır, Göksu-Bağbaşı Barajlarında toplanacak suyu Konya - Çumra ovasına derive etmektir.

TÜNEL AKAREKTERİSTİKLERİ:

Su alma yeri : Bağbaşı Barajı, Yıllık derivasyon : 414,13 hm3/Yıl, İletim tipi : Basınçlı, Tünel iç çapı : 4.00 m. 30cm. segman kaplama, Tünel kapasitesi : 36,00 m3/sn., Tünel uzunluğu : 16900 m. ( denge bacası Eksenine kadar.) Tünel uzunluğu : 17055 m. ( Santral Eksenine kadar.), Açılacak tünel uzunluğu : 17034 m., Tünel giriş kotu : 1115,00.m, Tünel çıkış kotu : 1094,90.m (Denge bacasında), Tünel çıkış kotu : 1063,95.m

Tünel eğimi : 0,001189 (Denge bacasına kadar, Üretilecek enerji : 82,56 GWh/yıl, Tünel açım şekli : TBM Metodu,

 

 

 

 

 

 

 


Yukarı Çık