LİHKAB FORUMU 10 0CAK 2010 TARİHİNDE ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LİHKAB FORUMU 10 0CAK 2010 TARİHİNDE ANKARA‘DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Forumu 10 Ocak 2010 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirildi. Forum‘a LİHKAB lisans belgesini almaya hak kazanmış çeşitli illerimizden 145 üyemiz katılmıştır. Saat 13;45‘ te başlayan forum, 18;45‘ te sona ermiştir.

Etkinliğin gerçekleştirilmesindeki amaç, LİHKAB‘ da gelinen sürecin iyi değerlendirilmesi, ileriye dönük adımların sağlıklı atılması ve bu çerçevede önerilerin oluşturulması, bununla birlikte LİHKAB sürecinde katılımcı anlayışın öne çıkartılması ve konu ile ilgili eksik ve yanlış bilgilendirilmelerin ortadan kaldırılması şeklinde özetle ifade edilebilir.

Etkinliğin açılışında Odamız Başkanı A. Fahri ÖZTEN LİHKAB ile ilgili gelişen süreci özetle aktardı. LİHKAB Komisyon Başkan Vekili Nihat ŞAHİN de komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Forum bölümünde ise etkinliğe katılan üyelerimiz soru, öneri ve eleştirilerini gündeme getirdiler. Sayın ÖZTEN ve Sayın ŞAHİN gündeme gelen soru ve eleştirilere açıklık getirirken yapılan öneriler üzerine de değerlendirmelerde bulundular. Forumda genel olarak;

 • LİHKAB Hakkında Açılan Davalar,

 • Kat Mülkiyeti Yasası ve Cins Değişikliği İşlemleri,

 • Ücret Tarifesi,

 • Döner Sermaye Ücretleri,

 • İşlem Hacimleri ve Büro Sayıları,

 • Lisans Sahibinin Büro Açma Koşulları,

 • LİHKAB İş Kalemlerinde Yeni Açılımlar,

 • LİHKAB Yönergesi,

 • Personel Durumu,

 • LİHKAB‘ların Denetim İşlemleri,

 • Banka Teminatı

 • Yedeklik Durumu,

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası,

 • Ulaşım Giderleri, vb.

Konu başlıkları kapsamında görüşmeler yapıldı. Forumda dile getirilen görüş ve öneriler ile katılımcıların yazılı olarak iletecekleri görüşler birlikte değerlendirilerek bir rapor oluşturulması planlanmaktadır. Hazırlanacak rapor TKGM‘ ye ve LİHKAB Komisyon Başkanlığı‘na iletilecektir.

Foruma katılan, eleştiri, görüş ve önerilerde bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

OCAK 2010

 


Yukarı Çık